“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

EU GAAP op komst, Europese XBRL verplichting op komst?

4/16/2013 5:00:12 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Via Piotr Madziar van de Europese Commissie mogen wij in Dublin vernemen dat er op Europees niveau wordt nagedacht over een EU GAAP. De EU GAAP is een integratie van de nationale GAAP’s en is bestemd voor niet beursgenoteerde ondernemingen. Door een XBRL taxonomie op basis van de EU GAAP te gebruiken wordt de uitwisseling van financiële gegevens tussen de diverse Europese lidstaten vergemakkelijkt. Ander nieuws is, is dat de Europese Commissie op dit moment druk bezig is met de voorbereidingen voor een XBRL verplichting van alle Europese beursgenoteerde ondernemingen. Binnen de Europese Commissie wordt dit de ‘Single electronic reporting format’ genoemd. Met de hoop dat de ‘Directive’ dit jaar nog wordt vastgesteld zal de verplichting op 1 januari 2018 ingaan. De uitvoering van dit alles ligt bij de ESMA. Op een vraag uit het publiek of er weer sprake zou zijn van een vrijwillige invoering per Europese lidstaat, was Piotr zeer stellig: van een vrijwillige invoering is geen sprake, XBRL wordt verplicht voor alle 27 Europese lidstaten. Zelden een politicus tegengekomen die zo overtuigd en duidelijk sprak.

<< Terug    Lees verder >>