“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

XBRL in Europa per 1 januari 2020 verplicht

6/17/2013 7:00:12 AM   Bron: dexbrlsite.nl

Het is vandaag maandag en zoals beloofd zou ik na de crash van ruim 2 ½ week weer beginnen met het publiceren van nieuws rondom XBRL en SBR. Hierbij de aftrap. Twee maanden geleden kon ik u vanuit Dublin, uit de mond van Piotr Madziar, al iets vertellen over de komende XBRL verplichting in Europa. Toen waren het nog voornemens, maar recent heeft het Europese Parlement samen met de Europese Raad een overeenstemming bereikt. Kortweg luidt de overeenstemming als volgt: Per 1 januari 2020 is een ‘single electronic reporting format’ voor beursgenoteerde ondernemingen verplicht. Het ‘single electronic reporting format’ moet voldoen aan de huidige en toekomstige stand van de techniek. XBRL wordt hierbij als enige voorbeeld genoemd. ESMA is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de standaard (lees: taxonomie) Publieke consultatie met alle stakeholders en samenwerking met de EBA en de EIOPA is een vereiste. En een escape-clausule voor het geval het Europese Parlement en de Europese Raad het niet eens zijn met de technische standaard.

<< Terug    Lees verder >>