“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Eerste OCW taxonomie gepubliceerd

7/5/2013 5:00:09 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Hoewel het jaar 2012 al over de helft is, heeft DUO/OCW de bèta taxonomie voor het jaar 2012 gepubliceerd. Dit is de eerste publicatie van een OCW taxonomie ooit. Het is de bedoeling dat de gebruikers van de bèta taxonomie een aantal testen uitvoeren, die mogelijk tot enkele correcties zullen leiden. De correcties zullen dan worden verwerkt in de uiteindelijke definitieve versie 7.0. Deze versie zal dan worden gehanteerd door de pilotdeelnemers. Opmerkelijk is dat de OCW Taxonomie geen Dimensions bevat. Aangegeven wordt, dat men wel het voornemen heeft om Dimensions te introduceren in de OCW Taxonomie. Segmentatie heeft men nu opgelost door een specifieke substitutiegroep (segmentationTuple) te introduceren. Wat mij betreft een onbegrijpelijke actie, die er voor zal zorgen dat de softwareleveranciers tweemaal naar de tekentafel moeten. Eenmaal voor de implementatie van de segmentationTuple (wat overigens ook geen standaard oplossing is) en uiteindelijk voor Dimensions. Want dat zal toch moeten, wil OCW uiteindelijk voldoen aan de Nederlandse Taxonomie Architectuur. De OCW taxonomie bevat overigens maar één rapportage (rpt-ocw-jaarrekening-2012). De taxonomie zelf en meer informatie over de OCW taxonomie is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>