“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Toeslagen nieuw in de Nederlandse Taxonomie

7/15/2013 9:00:12 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Vandaag is door het SBR Programma de eerste alfa versie (8.0.a.2) van de Nederlandse Taxonomie gepubliceerd. De eerste alfa versie bevat overigens alleen de rapportages bestemd voor de Belastingdienst met als primeur de XBRL rapportage voor toeslagen. In een volgende alfa versie zal de Belastingdienst opnieuw een nieuwe rapportage introduceren, namelijk de verklaring/intrekking uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto. De alfa versies met de rapportages voor de Kamer van Koophandel en het CBS zullen zoals gebruikelijk nog volgen. De eerste alfa versie, met begeleidende documentatie zoals voorbeeld instances, is hier te vinden

<< Terug    Lees verder >>