“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Alfa versie Nederlandse Taxonomie gepubliceerd voor jaarrekeningen

7/24/2013 9:00:09 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Na de 8.0.a.2 alfa versie van de Nederlandse Taxonomie, waarin de berichten voor de Belastingdienst zitten, is vandaag door het SBR Programma de alfa versie (8.0.a.2) gepubliceerd met daarin de jaarverantwoordingen voor de Kamer van Koophandel. Een belangrijke aanpassing met de huidige Nederlandse Taxonomie is dat de financiƫle begrippen nu onderverdeeld zijn naar de oorspronkelijke juridische bron. Begrippen die afkomstig zijn uit Titel 9 van Boek 2, Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (afdeling 1 t/m 4) zijn in een afzonderlijk schema opgenomen. Ook de begrippen specifiek voor de Kamer van Koophandel staan in een eigen XML-schema. Tweede majeure aanpassing betreft het schrappen van alle fiscale jaarrekeningen. Of een jaarrekening gebaseerd is op de fiscale grondslag wordt vanaf versie 8 bepaald door XBRL Dimensions en niet meer door een afzonderlijk entrypoint. De alfa versie voor de jaarrekeningen is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>