“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Video over gebruik van XBRL data in de accountantscontrole gepubliceerd

8/8/2013 9:00:09 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Door XII Best Practices Board is een instructieve video gepubliceerd over het gebruik van XBRL data in de accountantscontrole. Door professor Ariel Markelevich van de Suffolk Universiteit in Boston wordt dit in een bijna 17 minuten durende presentatie toegelicht. In tegenstelling tot de klassieke varianten waarbij data analyses worden uitgevoerd op basis van interne beschikbare data, gaat Ariel ook in op het gebruik van externe (XBRL) data. Met een aantal use cases wordt dit nader uitgelegd. De video is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>