“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

XBRL GL als Audit Data Standard

8/13/2013 7:00:10 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Voor het uitvoeren van CAAT (Computer Assisted Auditing Techniques) analyses is de grootste uitdaging altijd het verkrijgen van de juiste data. Als de data eenmaal is ontvangen ontbreken vaak zaken als data definities en technische specificaties. Tweede (technische) uitdaging is om de data in een tool, zoals ACL of IDEA, te krijgen. Alles bij elkaar kan dit een tijdrovend proces zijn, waarvoor soms meerdere malen naar de bron moet worden teruggekeerd. Door de ASEC’s Emerging Assurance Technologies Task Force (onderdeel van de AICPA) is een werkgroep voor Audit Data Standard’s ingesteld om te komen tot standaardisatie van datamodellen die gebruikt kunnen worden voor de uitvoering van CAAT analyses. Inmiddels zijn er standaard datamodellen voor vorderingen en grootboekrekeningen gepubliceerd. Meer zullen volgen. De datamodellen worden in twee verschillende formaten gepubliceerd. Het gaat hier om het zogenaamde platte tekstbestand en XBRL GL. Het XBRL GL framework bestaat uit een taxonomie met meerdere modules dat gebruikt kan worden voor de uitwisseling van (financiële) transactie data tussen twee systemen. Bijvoorbeeld tussen een ERP-systeem en een CAAT-oplossing. In Nederland is men overigens al een tijd bezig om te kijken of XBRL GL op termijn de vervanger kan worden voor de XML Audit File van de Belastingdienst. Hiervoor is binnen het XBRL GL framework de TAF (Tax Audit File) module ontwikkeld. Meer informatie over XBRL GL als Audit Data Standard is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>