“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

SBR Programma publiceert twee Request for Comments

10/14/2013 11:00:13 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Door het SBR Programma zijn een tweetal Request for Comments gepubliceerd. De eerste RfC betreft het wijzigen van de semantische labelrollen in de Nederlandse Taxonomie. In plaats van het gebruik van de periode labels (voor mij een architectonische gruwel) wordt nu een tijd dimensie voorgesteld. Daarnaast wordt gevraagd om de label voor de totalen niet meer toe te passen. Ook hier heb ik geen onoverkomelijke bezwaren tegen. Het laatste voorstel betreft het niet meer gebruiken van de ‘negated labels’. Dit zijn labels die gebruikt worden als het feit in de instance een negatieve waarde heeft. Een zeer verwarrende mechanisme in XBRL. Stel dat het resultaat -10.000 is. Dan wordt het label automatisch “Verlies”. Er valt dan te lezen: Verlies -10.000, maar een negatief verlies is toch een winst?? Snapt u het nog? Wat deze RfC betreft ben ik helemaal voor. De tweede RfC betreft het gebruik van de decimals attribuut in de presentatie. Hoewel ik het niet geheel eens ben met de uitleg hoe de XBRL specificatie in deze moet worden geïnterpreteerd, ben ik zeker geen tegenstander van de RfC. Op dit moment is alleen de waarde “INF” in Nederland toegestaan. Dit betekent dat waarden (monetaire en niet monetaire waarden) opgenomen in de instance ook exact de waarden zijn. Met de RfC kunnen nu ook getallen worden opgenomen die afgerond zijn op duizendtallen. Wat ik overigens mis is dat de RfC geen betrekking heeft op niet monetaire getallen. Als ik in de instance wil opnemen dat het gemiddelde aantal personeelsleden 345,56 is, dan wil ik dat graag aangeven met decimals=+2, namelijk dat dit op twee cijfers achter de komma nauwkeurig is. Als u net als mij een mening heeft over de RfC’s, dan heeft u tot 22 oktober 2013 de tijd om te reageren. Meer informatie over de RfC’s vindt u hier.

<< Terug    Lees verder >>