“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Deponeringsverklaring toegevoegd aan NBA Taxonomie

10/26/2013 9:00:10 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Door de NBA is de bèta versie van de NBA Taxonomie gepubliceerd. Nieuw is dat naast de al aanwezige controle-, beoordelings- en samenstelverklaring, daar nu ook de deponeringsverklaring aan is toegevoegd. Deze verklaring is speciaal bestemd voor kleine rechtspersonen die bij de deponering van de publicatiestukken eveneens de verklaring van de accountant mee willen deponeren. Door de NBA wordt de NBA Taxonomie gezien als eerste bouwsteen van de SBR Assurance aanpak. Andere bouwstenen zijn o.a. de validatie en de normatieve presentatie van de jaarrekening die op basis van XBRL zijn opgesteld. De bèta versie van de NBA Taxonomie, inclusief begeleidende documentatie en voorbeeld instances, is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>