“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Bèta Nederlandse Taxonomie 2014 gepubliceerd

11/1/2013 7:00:08 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Vandaag is stipt op tijd door het SBR Programma de bèta versie van de Nederlandse Taxonomie 2014 gepubliceerd. Deze taxonomie heeft als versienummer 8.0.b.1 meegekregen. Tot 20 november hebben intermediairs en softwareleveranciers de tijd om hun eventuele commentaar op de bèta taxonomie kenbaar te maken aan het SBR Programma. Over een aantal wijzigingen heeft de XBRL site al gecommuniceerd. Nieuw voor de Belastingdienst zijn de XBRL rapportages voor toeslagen, suppletie aangifte omzetbelasting en de verklaring/intrekking uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto. Deze laatste, zoals gisteren bekend is gemaakt door de Belastingdienst, zal op termijn ook via Digipoort aan de Belastingdienst kunnen worden verstuurd. Bij de rapportages van de Kamer van Koophandel zien we vooral een herschikking van de financiële elementen. Het is nu duidelijk of het om een specifiek BW2, RJ of KvK element gaat. Door het her-modelleren van de dimensionale aspecten (bijvoorbeeld fiscaal versus commercieel) zijn het aantal beschikbare rapportages gedaald van 55 naar 48. De bèta versie van de Nederlandse Taxonomie toont ook aan dat de rapportages voor het CBS vanaf 2014 gebruik gaan maken van de Dimensions 1.0 specificatie. Bij de opgave van een investering moet dan op basis van een dimensioneel aspect (type investering) aangegeven worden dat het om bijvoorbeeld gebouwen, vervoermiddelen of computers gaat. Meer informatie over de publicatie van de bèta versie 2014 is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>