“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

SBR en BTW: druk op de ketel

12/4/2013 9:16:16 AM   Bron: instantreporting.nl

Per 1 januari 2014 gaat de SBR-verplichtstelling in voor de BTW-aangifte en de ICP-opgaaf. Een aanzienlijk aantal intermediairs moet komende maanden nog de overstap maken om BTW-aangiften en ICP-opgaven in SBR via de boekhoudsoftware aan Digipoort te kunnen sturen. RuimĀ duizend organisaties, zowel intermediairs als ondernemers hebben al een BTW-aangifte in SBR aangeleverd. Tot en met oktober ontving de Belastingdienst al ruim 300.000 aangiften in SBR en dit aantal is iedere maand sterk groeiende. Inmiddels is 86% van de intermediairs begonnen met de voorbereidingen. De tijd dringt echter en er moet nog het nodige gebeuren, zowel door intermediairs, klanten, maar ook door softwareleveranciers. Gerard Bottemanne, Menno Kooreman en Jaap Wassink zetten namens SBR Software CheckĀ in het artikel 'SBR verplichtstelling : BTW-aangifte en ICP opgave' de te nemen stappen voor zowel intermediairs als zelfaangevers op een rij, en geven een overzicht van de stand van zaken met betrekking tot SBR-functionaliteiten in boekhoudsoftware. SBR Software Check is een gezamenlijk initiatief van tien koepelorganisaties van accountants- en administratiekantoren en fiscale intermediairs die deelnemen aan het koepeloverleg van het SBR Programma. Download 'SBR verplichtstelling : BTW-aangifte en ICP opgave' Bron:

<< Terug    Lees verder >>