“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Trendanalyse ICT Accountancy 2014: meer dan 100 softwareleveranciers

12/4/2013 9:16:16 AM   Bron: instantreporting.nl

Cloud computing’ blijft terrein winnen Recent heeft GBNED de Trendanalyse ICT Accountancy 2014 uitgebracht. Dit rapport geeft jaarlijks inzicht in nagenoeg alle standaard software voor de accountancy en daarmee samenhangende ontwikkelingen. Ruim 100 leveranciersOp dit moment zijn meer dan 100 leveranciers van standaard software actief in de accountancymarkt. Een behoorlijke groei ten opzichte van enkele jaren geleden. Dat laatste heeft met name te maken door het aanbod van relatief nieuwe oplossingen, zoals op het gebied van scannen en herkennen van boekingsdocumenten en portaaltoepassingen. Scannen en herkennen groeit nog steedsHet aanbod van oplossingen voor scannen en herkennen is inmiddels toegenomen tot meer dan 25. Het uitblijven van een doorbraak op het gebied van elektronisch factureren is mede debet aan de groei van oplossingen voor scannen en herkennen van boekingsdocumenten. Aanbod portaaltoepassingen stabielHet aanbod van portaaltoepassingen lijkt afgelopen jaar gestabiliseerd en bedraagt zo’n tien toepassingen. Dashboard toepassingenEn hoewel beperkt tot drie oplossingen is in de nieuwe trendanalyse alvast melding gemaakt van stand alone ‘Dashboard toepassingen’, waarbij het gaat om het ontsluiten en weergeven van financiële- en/of operationele informatie vanuit een of meerdere administraties. Meer boekhoudtoepassingen via de cloud dan lokaalSoftware die werkt via het SAAS-model van ‘cloud computing’ blijft terrein winnen ten koste van software die lokaal op een computer of server wordt geïnstalleerd. Zo zijn er 15 boekhoudpakketten voor de accountancy die lokaal geïnstalleerd worden en al meer dan 20 boekhoudpakketten die nu via het SAAS-model werken. Interessant is de opkomst van fiscale aangiftesoftware voor de IB en VpB die via het SAAS-model worden aangeboden. Van de acht aanbieders van dergelijke software claimen er vijf (in elk geval vanaf 2014) via het SAAS-model te werken. Voor aangiftesoftware volgens het SAAS-model komen we nu ook het afrekenmodel ‘een prijs per aangifte’ tegen. Dat belooft in 2014 een concurrentieslag als het SAAS-model verder doorbreekt voor deze software.  Lange ademNet als opgemerkt in de vorige trendanalyse (2013) bedraagt de doorlooptijd van trends op het gebied van ICT voor de accountancy vaak meerdere (en soms vele) jaren bedraagt. Zo werd XBRL in 2004 al als trend gesignaleerd en vind de uitrol daarvan, inmiddels onder de noemer SBR, nog steeds plaats. Welke software?De trendanalyse heeft standaard software voor de accountancy onderverdeeld naar: - Boekhoudsystemen       - Boekhoudsoftware       - Scannen- en herkennen van boekingsdocumenten       - Dashboards        - Overige boekhoudsoftware- Salaris- en HRM systemen- Jaarrekening rapportagesoftware- Data Analysesoftware- Belastingaangiftesystemen- Relatie, digitaal dossierbeheer en werkprogramma’s       - Systemen die werkprogramma’s ondersteunen       - Overige systemen voor relatie- en digitaal dossierbeheer - Urenregistratie- en declaratiesystemen- Administratieve organisatie- en interne controlesoftware- Strategische- en financiële planning software- Pensioen- en actuariële software- Portaalsystemen- Toepassingen voor authenticatie en autorisatie- Tools voor SBR/XBRL De complete, 88 pagina’s tellende, Trendanalyse ICT Accountancy 2014 is verkrijgbaar in PDF-formaat voor slechts 25 euro excl. BTW.Meer informatie en bestellen...  Categorie(n) Soort > Financiele administraties, Branche > Accountantskantoren, Soort > Belastingen, Juridisch en Subsidie, Branche > Accountantskantoren > Software advies, SAAS, Cloud Computing Bronvermelding Onderzoeksbureau GBNED Bron: http://www.softwarepakketten.nl/bericht/4632&bronw=1/Trendanalyse_ICT_Accountancy_2014_meer_dan_100_softwareleveranciers.htm

<< Terug    Lees verder >>