“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Handreiking verklaring bij financiële en mvo-verslaggeving

12/4/2013 9:16:16 AM   Bron: instantreporting.nl

Kan de accountant een gecombineerde verklaring geven bij een gecombineerd financieel/mvo-verslag van een organisatie? Welke randvoorwaarden en aandachtspunten zijn hierbij aan de orde? En hoe ziet zo'n gecombineerde verklaring eruit? Deze vragen worden beantwoord in de op 7 oktober gepubliceerde concept-NBA-handreiking. Reacties zijn tot 15 november te richten aan consultatie-wet-en-regelgeving@nba.nl. Waarom deze handreiking? Accountants worden steeds vaker gevraagd zekerheid (assurance) te verstrekken bij de gecombineerde jaarverslaggeving van organisaties. Met deze handreiking wil de NBA accountants die gecombineerde jaarverslagen controleren en hierbij één gecombineerde verklaring willen afgeven houvast bieden. Onderwerpen in deze handreiking Huidige situatie van gecombineerde verslaggeving. Randvoorwaarden voor het afgeven van een gecombineerde verklaring. Algemene aandachtspunten en aandachtspunten specifiek voor de voorbeeldtekst. Relevante regelgeving De handreiking heeft betrekking op regelgeving uit de Nadere Voorschriften Controlestandaarden (NV COS), en dan met name op: Stramien voor Assurance-opdrachten; Standaard 700 Het vormen van een oordeel en het rapporteren over financiële overzichten; Standaard 3000 Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische financiële overzichten; Standaard 3410N Assurance-opdrachten inzake maatschappelijke verslagen. Reageren U kunt op de handreiking reageren tot 15 november 2013. Mail uw reactie naar consultatie-wet-en-regelgeving@nba.nl (bij voorkeur in een Word-bestand).  NB: Reacties kunnen openbaar worden gemaakt tenzij u bij de indiening expliciet aangeeft dat u hier geen prijs op stelt. Download concept handreiking 'Gecombineerde verklaring bij financiële en mvo- verslaggeving' Bron: http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/Handreiking+verklaring+bij+financiele+en+mvo.aspx

<< Terug    Lees verder >>