“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Request for Comments - Toepassen van semantische labelrollen in de NT

12/4/2013 9:16:16 AM   Bron: instantreporting.nl

Het SBR -Programma vraagt om reacties over hoe wordt aangekeken tegen uniforme regelgeving en betekenisbepaling van de semantische labelrollen door NT bouwende partijen. Momenteel worden de periodStartLabel en periodEndLabel door meerdere partijen gebruikt. De totalLabel en negated*Label worden alleen door het KvK deel van de taxonomie gebruikt. Uit de markt zijn signalen opgepikt dat het adresseren van deze labels middels de presentation linkbase en het @preferredLabel attribuut niet breed ondersteund wordt. Hierdoor verdwijnt semantiek voor de rapporteur. Dit 'verzoek tot commentaar' (Request for Comments, RFC) behandelt het voorstel dat zich richt op het expliciteren van de toegevoegde semantiek in andere oplossingen dan een aangepast label. Uw reactie kan tot 22 oktober 2013 worden ingestuurd via gegevens@sbr-nl.nl. Ga voor meer informatie naar de Request for Comments pagina. Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/request-for-comments-toepassen-van-semantische-labelrollen-in-de-nt/

<< Terug    Lees verder >>