“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

3e alfaversie Nederlandse Taxonomie 8.0 (2014) gepubliceerd

12/4/2013 9:16:16 AM   Bron: instantreporting.nl

Het SBR Programma heeft de derde alfa versie van de Nederlandse Taxonomie voor het aanstaande jaar gepubliceerd. De officiƫle releasedatum van een nieuwe Nederlandse Taxonomie ligt rond 1 december, maar vooraf aan dit moment worden altijd een alfa- en een betaversie gepubliceerd. De 3e alfa versie van de Nederlandse Taxonomie 2014 is genaamd 8.0.a.5. en gepubliceerd met aanvullende documenten, zoals voorbeeld instances, release notes en FRIS documentatie. Deze versie bevat alleen de rapportages bestemd voor de Belastingdienst, waaronder de aangifte btw en opgave ICP over 2014. Deze moeten 1 januari 2014 verplicht worden gebruikt in het system-to-system verkeer. Verder bevat de Taxonomie Serviceberichten Aanslag btw over 2014, de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2013. En daarnaast de rapportages voor de aanwijs- en uitstelregeling IB/VpB 2013 en toeslagen. Zoals in juli 2013 al is aangekondigd is de specificatie voor Serviceberichten Aanslag 2013, behorend bij de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2013, tevens opgenomen in deze taxonomie. Deze specificatie is een verrijking van de specificatie Serviceberichten Aanslag 2013, die eerder voor het verzoek/wijziging voorlopige aanslagproces 2013 in de Nederlandse Taxonomie 6.3 versie is opgenomen. De NT8.0 specificatie voor de Serviceberichten Aanslag 2013 neemt de NT6.3 specificatie over. Dit betekent dat begin 2014, direct na implementatie van de NT8.0 specificatie in de systemen van de Belastingdienst, alle Serviceberichten Aanslag 2013 gebaseerd zijn op de NT8.0. Naast deze stromen heeft de Belastingdienst ook twee nieuwe rapportages toegevoegd, namelijk die voor suppletie omzetbelasting en uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto. Met de suppletie omzetbelasting kunnen aangiften vanaf 2009 worden ingediend en met de specificatie voor uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto wordt het mogelijk verklaringen in te dienen c.q. in te trekken vanaf 2014. Voor alle Taxonomie bestanden kijkt u op de NT2014 pagina. Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/3e-alfaversie-nederlandse-taxonomie-80-2014-gepubliceerd/

<< Terug    Lees verder >>