“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Voorstellen voor nieuwe controleverklaring gepresenteerd voor consultatie

12/4/2013 9:16:16 AM   Bron: instantreporting.nl

Donderdag 25 juli 2013 heeft de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) haar voorstellen voor de nieuwe controleverklaring gepubliceerd. De voorstellen hebben met name betrekking op het vermelden van de belangrijkste aangelegenheden uit de controle, het opnemen van een paragraaf over de continuïteit en het beginnen van de verklaring met de conclusie. Daarnaast geeft de IAASB de mogelijkheid om een deel van de standaardteksten in de verklaring op een website te plaatsen. De voorstellen van de IAASB zijn gericht op het verhogen van de informatiewaarde van de controleverklaring en komen tegemoet aan de oproepen hiertoe van investeerders, analisten en andere gebruikers. "Accountants willen graag tegemoet komen aan de wens tot méér informatie in de rapportage door de accountant", aldus NBA-voorzitter Huub Wieleman. De NBA herkent in de voorstellen aspecten die vorig jaar opgenomen zijn in de reactie van de NBA aan IAASB. Uitgaande van het normale due process van de IAASB zal de nieuwe verklaring op zijn vroegst vanaf december 2016 verstrekt kunnen worden. De IAASB hecht er echter aan dat de nieuwe controleverklaring zo snel mogelijk daadwerkelijk wordt verstrekt. In dat kader vraagt de IAASB nadrukkelijk naar de visie van partijen op eerdere implementatie in 2015 in combinatie met de mogelijkheid van eerdere toepassing. De komende tijd bereidt de NBA haar reactie op de nieuwe en gewijzigde standaarden voor. De NBA wil dit doen in overleg met gebruikers, verschaffers van jaarrekeningen en accountants. Onderdeel van dat overleg zal zijn hoe de implementatie in Nederland het beste plaats kan vinden. De uiterste inzenddatum voor het commentaar is 22 november. Uiteraard kunt u ook zelf reageren op de voorstellen. Lees het persbericht van de IAASB op Accountant.nl »  Bron: http://www.nba.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsarchief/Voorstellen-voor-nieuwe-controleverklaring-gepresenteerd-voor-consultatie/

<< Terug    Lees verder >>