“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Moeten accountants investeren in eHerkenning?

12/4/2013 9:16:16 AM   Bron: instantreporting.nl

Vooralsnog functioneert eHerkenning nog niet voor het gemachtigd indienen van de belastingaangifte of het indienen van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel. Moet de accountant al investeren in het authenticatiemiddel? In het juli/augustusnummer zocht Accountant naar een antwoord op deze vraag en ontdekte dat het onderwerp nogal politiek gevoelig ligt. De Belastingdienst zei op het laatste moment een interview af en verwees naar het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar in eerste instantie ook niet veel animo was om hem te woord te staan. En dan blijkt er opeens nog een ander elektronisch identificatiemiddel in ontwikkeling te zijn: eID. Hoe zit dat? Volgens marktpartijen zijn er twee ministeries onafhankelijk van elkaar aan de slag gegaan: eHerkenning is het speeltje van Economische Zaken, terwijl Binnenlandse Zaken eID heeft omarmd. Dat verklaart wellicht waarom de Belastingdienst eventjes tijd nodig had. Toch is er volgens Elly Plooij, voorzitter van de Stelselraad eHerkenning, een adviesorgaan van EZ, alle reden voor accountants om te investeren in eHerkenning. Zij knoopt de eindjes aan elkaar: "eHerkenning gaat een pijler van het stelsel eID vormen." Zaak is volgens haar wel dat eHerkenning een vlucht neemt. Frank Jonker van CreAim, een aanbieder van online software voor accountants, betoont zich zelfs een echte 'believer': "Met eHerkenning heb je een toekomstbestendige sleutel die je je klanten in handen kunt geven en waarmee je zelf ook het digitale contact met de overheid kunt onderhouden." Ook Jelle Attema van het onafhankelijke Electronic Commerce Platform Nederland (ECP) verwacht dat eHerkenning 'toekomstvast' is, maar herkent de scepsis bij accountants: "Eerst zien, dan geloven. Maar dit geeft je in de toekomst de mogelijkheid de vertrouwensrol ook digitaal vorm te geven." eHerkenning kan wat hem betreft nog niet volmaakt zijn. "De ontwikkeling heeft tijd nodig." Pinkweb, dat eveneens klantenportalen aanbiedt aan accountants, is kritisch. Partner Melle Jorritsma: "Er heerst teveel onzekerheid. Het lijkt op het verhaal van het kip en het ei of de elektrische auto en de oplaadpalen. Ik zou accountants dan ook aanraden pas te investeren op het moment dat er een duidelijke businesscase voor de portal is." Blijft staan, die hamvraag: Moet de accountant investeren in eHerkenning? Lees het artikel in het juli/augustusnummer van Accountant. ยท Download het artikel 'Wordt eHerkenning een winnaar?' Bron: http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/Moeten+accountants+investeren+in+eHerkenning.aspx

<< Terug    Lees verder >>