“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Adviespraktijk maakt comeback bij grote accountantskantoren (FD)

12/4/2013 9:16:16 AM   Bron: instantreporting.nl

De grote accountantskantoren bouwen internationaal en in Nederland opnieuw aan hun adviespraktijk. Door overnames van adviesbureaus en van gespecialiseerde adviesteams, maar ook door autonome groei, versterken de kantoren zich op dit terrein. Jeroen Piersma en Pim Kakebeeke Amsterdam Daarmee buigen zij een eerdere trend - afbouw en verkoop van adviesactiviteiten - om. Dat blijkt uit een analyse van ontwikkelingen in de sector en uit gesprekken met een aantal spelers. Een duidelijk signaal van de belangstelling van accountants voor advies is de eerder dit jaar beklonken fusie tussen accountantskantoor Grant Thornton en adviesbureau ConQuaestor. Maar ook kleinere transacties, zoals de overname van IT-adviesbedrijf vivens door Deloitte of de overname van een team financiële adviseurs van ConQuaestor door KPMG, bevestigen de trend. Op internationaal niveau speelde de belangstelling van Big 4 kantoren voor strategisch adviesbureau Roland Berger, en de overname eind 2012 van het Amerikaanse strategische adviesbureau Monitor door Deloitte. Vijf tot tien jaar geleden hebben drie van de vier grote accountantskantoren in Nederland, KPMG, PwC en Ernst & Young (sinds kort omgedoopt in EY), delen van hun adviesactiviteiten juist verkocht. De boekhoudaffaires en de strengere wetgeving in de VS met betrekking tot de combinatie van advies en boekencontrole bij dezelfde klant, speelden daarbij een rol. Maar ook de mogelijkheid om met name de IT-adviesactiviteiten met forse winst af te stoten aan IT-bedrijven was een belangrijk motief. Alleen Deloitte hield vast aan zijn adviestak. 'Deloitte heeft destijds niet verkocht omdat het kantoor overtuigd was van de kracht van samenwerking op het gebied van advies', zegt Peter Bommel, de huidige bestuursvoorzitter. De adviespraktijk van Deloitte is de afgelopen jaren met dubbele cijfers gegroeid. Inmiddels behaalt het kantoor 60% van zijn totale omzet uit advies, en 40% uit accountancy. Ondertussen zijn de meeste bestuurders in de sector tot de conclusie gekomen dat advies eerder uitgebreid dan ingekrompen moet worden. Jurgen van Breukelen, bestuursvoorzitter van KPMG, geeft aan dat zijn kantoor vooral geïnteresseerd is in strategisch advies, de top van de piramide in de adviessector. 'Hoe complexer de transformatie van een bedrijf des te meer vakgebieden een dienstverlener als KPMG moet bestrijken. We hebben aan het begin van deze eeuw onze managementconsultancytak verkocht, maar klanten vragen er nog steeds om. Onze relevantie voor klanten neemt toe naarmate we niet alleen een stukje van de puzzel hebben, maar ook de hele puzzel op kunnen lossen.' Bij een accountants- en advieskantoor als Grant Thornton speelt een variatie op dit thema. 'Alleen administratieve dienstverlening of controle leveren is niet meer genoeg', zegt bestuursvoorzitter Frank Ponsioen. 'Klanten vragen van ons dat wij ook hun adviseur zijn. Je kan de adviestak zelf verder opbouwen, maar dat is een lange weg. ConQuaestor geeft ons de kans ons adviesaanbod snel uit te breiden.' Behalve strategische spelen ook financiële motieven een rol. De omzet in accountancy daalt de afgelopen jaren. Grote bedrijven zetten druk op de tarieven. Bij de kleinere kantoren, die mkb-bedrijven bedienen, nemen ICT-systemen de traditionele administratieve dienstverlening over. Voor zover er groei is bij grote kantoren, komt die uit de adviestak. 'Wereldwijd groeit advies hard, terwijl audit en tax stabiel is', zegt van Breukelen van KPMG. Uit de cijfers van de vier grote Nederlandse kantoren over de afgelopen drie jaar blijkt dat de adviesomzet 16% is gegroeid, terwijl de controleomzet 7% daalde. Copyright © Het Financieele Dagblad, 2013. fd.nl Accountants laten oog vallen op top van de adviespiramide Jeroen Piersma en Pim Kakabeeke Amsterdam Deloitte heeft als enige van de vier grote accountantskantoren zijn adviespraktijk nooit verkocht. 'Omdat ze destijds de boot gemist hebben', zegt men bij de concurrentie. 'Omdat we overtuigd waren van de kracht van samenwerking op adviesgebied', zegt bestuursvoorzitter Peter Bommel van Deloitte Nederland. 'Deloitte heeft toen goed naar de lange termijn gekeken.' Dat de andere kantoren een jaar of zes, zeven geleden wel delen van de adviespraktijk buiten de deur hebben gezet, heeft volgens Bommel een simpele reden. 'Er viel financieel voordeel te behalen.' Met name IT-bedrijven waren bereid flink te betalen voor de IT-adviseurs van de grote kantoren. Deloitte is blij dat de adviespraktijk binnenboord is gebleven. Nu de omzet in de controleactiviteiten al een paar jaar onder druk staat, proberen accountantskantoren weer te groeien in advies. Deloitte heeft een voorsprong. Bommel: 'We waren al de grootste en zijn ondertussen alleen maar gegroeid. Wij zijn internationaal in strategisch advies zelfs groter dan McKinsey.' Ten bewijze voert hij cijfers aan van het Amerikaanse onderzoeksbureau Kennedy Research, waaruit blijkt dat Deloitte vorig jaar wereldwijd $ 2,7 mrd omzet had in strategisch advies, terwijl adviesbureau McKinsey bleef steken op $ 2,3 mrd. Niet voor niets viel eerder dit jaar al snel de naam van Deloitte toen bekend werd dat adviesbureau Roland Berger zichzelf in de etalage zette. Deloitte was ook de partij die eind vorig jaar het Amerikaanse strategisch adviesbureau Monitor kocht uit een faillissementsveiling. Monitor heeft geen Nederlandse activiteiten, maar ook in Nederland slaat Deloitte soms toe. Onlangs werd Vivens gekocht, een bureau dat adviseert over het beheer van klantrelaties. Vorig jaar nam het kantoor een groep telecom- en media-adviseurs van Cap Gemini over. Dat laatste gebeurt wel vaker. Accountantskantoren nemen soms niet een heel adviesbureau over, maar kopen een team weg. Zo haalde KPMG eerder dit jaar een team weg bij ConQuaestor en vond PwC onlangs nog twee prominente M&A-bankiers van de Rabobank bereid om over te stappen. De kantoren nemen liever gericht mensen over dan een heel bureau. 'De overname van een partnership is ingewikkeld', zegt Jurgen van Breukelen, bestuursvoorzitter van KPMG Nederland. 'Je betaalt goodwill voor mensen die zomaar weg kunnen lopen. Het is een risicovolle samensmelting.' Een partij als KPMG is bovendien vaak op zoek naar specifieke expertise om de gaten in de eigen dienstverlening te dichten. Als er al een overname wordt gedaan, dan betreft het een gespecialiseerd bureau, zoals twee jaar geleden Plexus, een zorgadviesbureau, en Equaterra, dat adviseert over outsourcing.KPMG zit op dit moment in het midden van de adviespiramide, zegt van Breukelen. Het kantoor doet geen IT-implementatie, de onderste laag van de piramide, maar ook niet de pure strategie consulting, de top. Het natuurlijke werkterrein is het operationele advies, waarbij KPMG adviseert over het uitvoeren van de strategie. Uitbreiden naar beneden is niet aantrekkelijk, want bij dat deel van de markt gaat het om 'commodities' en worden zaken al snel uitbesteed in India. Omhoog in de markt is wel aantrekkelijk. Adviseren op bestuursniveau levert aantrekkelijke marges op. Het is bovendien een manier om meer grip te krijgen op de grote klanten, of om, zoals van Breukelen zegt, 'onze relevantie groter te maken'. De interesse van de grote accountantskantoren valt samen met een consolidatieslag in de adviessector. Volgens van Breukelen werken grote multinationals steeds meer met 'preferred suppliers', ook als het om zakelijke dienstverleners gaat. Adviesbureaus als McKinsey en de Boston Consulting Group zijn groot genoeg om van die trend te profiteren. Maar onder de top zit een laag die het moeilijker heeft. Adviesbureaus als Booz & Company, Roland Berger en AT Kearney zijn minder dan McKinsey en BCG in staat om over de hele wereld multinationals op hun wenken te bedienen. Niet voor niets zijn AT Kearney en Booz & Company in 2010 al eens in gesprek geweest over een fusie. Op een lager niveau speelt een vergelijkbaar probleem. Adviesbureau ConQuaestor mikt niet op de grote multinationale projecten, maar wel op de grotere Nederlandse bedrijven en publieke en semipublieke instellingen. 'Om onze ambities waar te maken, moesten we samengaan met een internationale partij', zegt bestuursvoorzitter Jan Bosman van ConQuaestor. Het adviesbureau besloot in april tot een samengaan met Grant Thornton. 'Als je een ziekenhuis of de Belastingdienst wilt adviseren, krijg je algauw de vraag waar in de wereld je dergelijke problemen eerder hebt meegemaakt. De adviessector consolideert. Er is eigenlijk alleen de keuze uit nichespeler zijn of onderdeel uitmaken van een wereldwijde organisatie.' De grote accountantskantoren zijn groot genoeg voor de overname van een subtopper in de adviesbranche. Deloitte en KPMG hadden vorig jaar een omzet van respectievelijk $ 31 mrd en $ 23 mrd. De grootste adviesbureaus blijven met hun omzet ruimschoots onder de tien miljard. Staat de opbouw van adviesmacht bij accountantskantoren niet op gespannen voet met nieuwe wetgeving in Nederland, en straks in Europa, die de combinatie van advies en controle bij dezelfde klant verbiedt? Van Breukelen van KPMG vindt van niet. 'Het is onder de nieuwe wet "audit only" of "advise only". We gaan voor een langetermijnrelatie met de cliënt. Een deel van de tijd verlenen we auditdiensten en een deel van de tijd adviesdiensten. Als we accountant af zijn blijven we relevant. Er is bij ons nog steeds veel kennis van bedrijf en sector aanwezig.' StrategieconsultancyOmzet in 2012 wereldwijd in ? mln Deloitte: 2689McKinsey & Company: 2334Bain & Company: 1514Boston Consulting: 874PwC: 710 Operationele consultancyOmzet in 2012 wereldwijd in ? mln McKinsey & Company: 2719Deloitte: 2626Boston Consulting: 2008Accenture: 1736EY: 1660 Bron: Kennedy Consulting Copyright © Het Financieele Dagblad, 2013. fd.nl Bron: http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/FD+Adviespraktijk+maakt+comeback+bij+grote+account.aspx

<< Terug    Lees verder >>