“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

OCW Taxonomie 2012 gepubliceerd

12/4/2013 9:16:16 AM   Bron: instantreporting.nl

DUO heeft vorige week de eerste OCW Taxonomie gepubliceerd. Deze taxonomie bevat voorlopig alleen financiële rapportages en zal worden gebruikt voor het aanleveren van de financiële verantwoording van onderwijsinstellingen. De OCW Taxonomie is een extensie op de huidige Nederlandse Taxonomie ( NT ). De extensie bestaat uit allereerst de Onderwijs-uitbreiding op de NT met daarin alle specifieke OCW-posten en -wensen en daarnaast de posten en wensen om te kunnen voldoen aan de instellingsspecifieke wensen. OCW is één van de eerste Ministeries die het SBR -principe heeft opgepakt voor, voorlopig alleen,  financiële rapportages. Een belangrijke reden voor OCW om SBR te gaan werken is het feit dat het huidige programma dat gebruikt wordt door de scholen om jaarcijfers op te vragen zijn langste tijd heeft gehad. Het Ministerie van OCW heeft hierom besloten actief te participeren in het SBR -traject. Voor de invoering van SBR / XBRL gebruikt OCW een pilotaanpak. Doel ervan is ervaring op te doen met de verschillende aspecten van het gebruik van SBR / XBRL in de verantwoording, in het bijzonder met de aansluiting van de OCW Taxonomie bij de administratie van de instellingen. Het is de bedoeling dat de gebruikers van de bèta Taxonomie een aantal testen uitvoeren, die nog tot enkele correcties kunnen leiden. De correcties worden verwerkt in de uiteindelijke definitieve versie 7.0. Deze versie zal dan worden gehanteerd door de pilotdeelnemers.  Lees meer over de het pilot traject. Download hier de OCW Taxonomie v7.0.b2 Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/ocw-taxonomie-2012-gepubliceerd/

<< Terug    Lees verder >>