“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Definitieve versie NT7.2 gepubliceerd: verzoek/wijziging Voorlopige Aanslag en serviceberichten aanslag OB

12/4/2013 9:16:16 AM   Bron: instantreporting.nl

De Belastingdienst heeft in 2013 één nieuwe berichtstroom in de Nederlandse Taxonomie geïntroduceerd: Serviceberichten Aanslag OB. Dit bericht is opgenomen in de jaarlijkse extensie voor de berichtstromen verzoek/wijziging voorlopige aanslag Inkomstenbelasting/Vennootschapsbelasting en Serviceberichten voorlopige aanslag. De publicatie van de nieuwe berichtstroom Serviceberichten Aanslag OB kon niet tegelijkertijd met de andere fiscale aangiftes en opgaven zoals opgenomen in de basisversie van de Nederlandse Taxonomie, plaatsvinden. De reden daarvoor is dat het ontwerptraject voor dit nieuwe bericht op een later tijdstip is gestart dan het onderhoudstraject van de fiscale aangiftes en opgaven in de basisversie. Met ingang van de NT8-cyclus zal dit bericht onderdeel uitmaken van de basisversie van de Nederlandse Taxonomie. U vindt de definitieve versie op de Nederlandse taxonomie 2013 pagina. Samen met de extensie vindt u hier ook aanvullende documentatie, zoals voorbeeldinstances. LET OP: Het is van groot belang de extensie op de juiste plaats ten opzichte van versie 7.0 in uw gegevensopslag te plaatsen, omdat de extensie taxonomie onderdelen van versie 7.0 hergebruikt en daar door middel van relatieve paden naar verwijst. Er wordt vanuit gegaan dat versie 7.0 en 7.2 NAAST ELKAAR als mappen onder een andere map (van uw keuze) geplaatst worden. Vergelijkbaar met de inrichting op http://www.nltaxonomie.nl Bron: Website SBR Programma

<< Terug    Lees verder >>