“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Wijziging bestuur FRC: Berend Dinkla nieuwe bestuursvoorzitter

12/4/2013 9:16:16 AM   Bron: instantreporting.nl

Amsterdam,28 juni 2013 ? Berend Dinkla, tot op heden penningmeester van het Financiële Rapportages Coöperatief, heeft per 1 juni jl. de voorzittershamer overgenomen van Peter Knuvers. Per dezelfde datum wordt Rene de Zoete penningmeester. De recente bestuurswijziging vindt plaats conform de hiervoor geldende onderlinge afspraken, die voorschrijven dat (dagelijks) bestuurders hun functie gedurende de maximale bestuurstermijn van drie jaar mogen vervullen. Peter Knuvers RA RE en drs. Berend Dinkla zijn beiden medeoprichter van het FRC. Rene de Zoete is Directeur Productmanagement bij Rabobank NederlandBerend Dinkla neemt vanuit de gelederen van ABN AMRO het voorzitterschap over. De bestuurswijziging vindt plaats aan het begin van een interessante periode waarin belangrijke stappen worden gezet op het gebied van Standard Business Reporting (SBR) voor banken. Berend Dinkla: ‘Digitaal heeft de toekomst. Daarom maken wij het voor ondernemers mogelijk dat zij kredietrapportages bij hun bank in SBR kunnen aanleveren op de manier die zíj prettig vinden. Mijns inziens staan wij op dit moment aan de vooravond van een nieuwe periode waarin SBR niet langer een noviteit maar gewoon de norm zal zijn.’ABN AMRO, ING en Rabobank zijn verenigd in het Financiële Rapportages Coöperatief. Deze coöperatie is opgericht als onderdeel van het SBR programma van de banken en werkt nauw samen met het SBR-programma van de Nederlandse overheid. Bron: Website SBR banken

<< Terug    Lees verder >>