“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Wijziging in SBR governance

12/4/2013 9:16:16 AM   Bron: instantreporting.nl

De Stuurgroep van het Standard Business Reporting ( SBR ) Programma heeft besloten om de coördinerende regierol voor  SBR  van het ministerie van EZ over te dragen aan de Belastingdienst. Het gevolg van dit besluit is in het nieuwe Governance-document doorgevoerd. Wat is de governance? SBR  wordt gezien als een samenwerkingsverband van publieke en private partijen. De governance beschrijft op welke wijze deze partijen in  SBR -verband met elkaar samenwerken. Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/wijziging-in-sbr-governance/

<< Terug    Lees verder >>