“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Handleiding 'Startersguide voor softwareontwikkelaars' gepubliceerd

12/4/2013 9:16:16 AM   Bron: instantreporting.nl

De handleiding  SBR  Technische Starters Guide is een technische beschrijving van de elementen tot implementatie van  XBRL . September 2011 verscheen de eerste versie. De huidige publicatie (maart 2013) bevat de nieuwste inzichten en actualiteiten. SBR-enabled Uw klanten (accountantskantoor, boekhouder of belastingadviseur) verzorgen de boekhouding en aangiftes voor ondernemers. U zorgt ervoor dat de juiste rapportages kunnen worden gemaakt en verzonden. Met gebruik van  SBR -enabled software kunnen uw klanten op eenduidige en gemakkelijke wijze rapportages samenstellen. Om uw software geschikt te maken moet u ervoor zorgen dat de intermediair een geldige instance kan maken én de instance kan verzenden. Startersguide Er zijn ongeveer 20 marktpartijen betrokken als aanbieder van  SBR -enabled producten en/of diensten. Dit aantal groeit, steeds meer leveranciers zien de groei die deze markt in zich heeft. De  SBR  Technische Startersguide is bestemd voor de softwareontwikkelaar die voor de opgave staat om  SBR / XBRL  te implementeren in haar software. Gegeven de vele verscheidende ontwikkelplatformen en de vele wijzen waarop  SBR  en  XBRL  kan worden geïmplementeerd is een complete en eenduidige uitleg ondoenlijk. De startersguide beperkt zich om deze reden tot de behandeling van de diverse  XBRL  bouwstoffen en de ondersteuningsmogelijkheden. Bekijk de nieuwe Technische Startersguide, handleiding voor het implementeren van  SBR / XBRL . There is also an English version available: Technical Starters Guide march 2013. Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/handleiding-startersguide-voor-softwareontwikkelaars-gepubliceerd/

<< Terug    Lees verder >>