“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Quick fix Nederlandse Taxonomie 2013

12/5/2013 9:06:57 AM   Bron: instantreporting.nl

Er is een quick fix beschikbaar gesteld voor de Nederlandse Taxonomie 2013. De Belastingdienst heeft intern een fout in de NT2013 (7.0) geconstateerd en heeft besloten op de bestaande taxonomie een quick fix uit te voeren om deze omissie te repareren. Wijzigingen De wijziging betreft het concept bd-bedr_TaxableAmountBaseForTaxCalculation dat wordt gebruikt voor de SBA VPB2012 stroom in de http://nltaxonomie.nl/7.0/report/bd/entrypoints/rpt-bd-vpb-sba-2012.xsd. Dit concept heeft een nl-types:nonNegativeMonetaryNoDecimalsItemType, waardoor uitsluitend positieve bedragen toegestaan zijn. Het concept is voor het belastbaar bedrag grondslag berekende belasting. Tijdens het testtraject voor de SBA VPB is gebleken dat ook negatieve bedragvelden teruggeven kunnen worden vanuit het VPB middelsysteem, wat de huidige taxonomie niet toestaat vanwege het voor dit concept geïmplementeerde type. Ook voor het entrypoint http://nltaxonomie.nl/7.0/report/bd/entrypoints/rpt-bd-vpb-aangifte-2012.xsd wordt dit concept gebruikt voor de VPB2012 stroom. Het betreft hier het omgerekende belastbare bedrag naar Euro in verband met  toepassing Regeling Functionele Valuta. Maatregelen In het schema:bd-bedrijven.xsd (../7.0/basis/bd/items/*.*) heeft voor het betreffende concept bd-bedr_TaxableAmountBaseForTaxCalculation een type aanpassing plaatsgevonden. Door deze aanpassing is het mogelijk geworden naast positieve ook negatieve bedragen aan te leveren. Wanneer? Het afleveren van SBA VPB2012 berichten met negatieve waarden voor ‘belastbaar bedrag grondslag berekende belasting’ en insturen van VPB2012 berichten met negatieve waarden voor het eerder vermelde concept zal mogelijk zijn vanaf 07 januari 2014.Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/quick-fix-nederlandse-taxonomie-2013/

<< Terug    Lees verder >>