“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

PDF retour na deponering jaarrekening via SBR

12/5/2013 9:06:57 AM   Bron: instantreporting.nl

Met ingang van dinsdag 3 december stuurt de Kamer van Koophandel (KvK) bij deponering via SBR een e-mail met als bijlage een PDF-weergave van de gedeponeerde jaarrekening. Deze e-mail wordt verzonden vanaf het e-mailadres noreply@kvk.nlen bevat de volgende tekst: "Geachte heer/mevrouw , De jaarrekening met uw kenmerk is bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd. In de bijlage vindt u een PDF-weergave van de jaarrekening, zoals deze in het Handelsregister (via http://www.kvk.nl/) is op te vragen. Met vriendelijke groet, Kamer van Koophandel" Bron: http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/PDF+retour+na+deponering+jaarrekening+via+SBR.aspx

<< Terug    Lees verder >>