“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

eID-stelsel vanaf 1 januari 2015

12/5/2013 9:06:57 AM   Bron: instantreporting.nl

Voor burgers, bedrijven én de overheid is het van belang dat het gebruik van elektronische diensten betrouwbaar, veilig, gemakkelijk en onafhankelijk is. Hiervoor wordt een nieuw afsprakenstelsel ingericht, namelijk het eID Stelsel NL. eHerkenning wordt, net als DigiD, een belangrijke bouwsteen binnen dit nieuwe afsprakenstelsel. Nu al wordt er in de doorontwikkeling van eHerkenning rekening gehouden met het eID-stelsel. Dienstverleners kunnen dus de digitalisering van hun diensten blijven doorvoeren en aansluiten op eHerkenning. Het eID Stelsel is een afsprakenstelsel , waarbinnen verschillende publieke en private voorzieningen beschikbaar zijn. Deze voorzieningen moeten voldoen aan de vastgestelde afspraken. Het nieuwe stelsel moet ruimte bieden aan het gebruik van meerdere publieke en private middelen ten behoeve van veilige authenticatie voor burgers en bedrijven. Daarmee vervalt de strikte scheiding tussen het burger- en bedrijvendomein. Per 1 januari 2015 wordt eID ingevoerd, dat zal dan volledig zijn gebaseerd op eHerkenning. eID wordt tegelijkertijd ook in diverse andere EU-landen ingevoerd als gevolg van de Europese verordening op dit gebied. Hierdoor kan uw eHerkenning/eID middel ook in andere landen worden gebruikt. Bron: http://www.creaim.nl/nieuws/eidstelsel_vanaf_1_januari_2015/news/1/317

<< Terug    Lees verder >>