“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

NBA publiceert SBR Assurance Groenboek

12/9/2013 9:00:10 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Door de NBA is vorige week de SBR Assurance Groenboek gepubliceerd. In het Groenboek worden de 6 stappen van de SBR Assurance uitgelegd. De 6 stappen betreffen de ontvangst van een verantwoordingsinstance, de (controle)werkzaamheden die de accountant moet verrichten, de verklaring die eveneens in het XBRL formaat wordt opgesteld, de ondertekening door de organisatie zelf, het koppelen van de verantwoordingsinstance aan de verklaring tesamen met het digitaal ondertekenen van de verklaring en met als laatste stap de deponering. Het Groenboek heeft alles behalve een definitief karakter. Het dient als startpunt voor de pilots die vanaf 1 januari van start gaan. De ervaringen opgedaan tijdens de pilots zullen in het Groenboek worden verwerkt met als uiteindelijk resultaat een Handreiking. Meer informatie over het Groenboek en het Groenboek zelf is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>