“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

SBR in 2020 - The Road To Happy Land

2/4/2014 3:01:03 PM   Bron: instantreporting.nl

Tuacc adviseert de Rijksregisseur SBR graag over de digitale toekomst. Leest u vooral door tot het eind, want ja, dit gaat ook over uw accountantsberoep. De opdracht die aan de Rijksregisseur SBR voorligt is geen eenvoudige: "Het vaststellen van een heldere en samenhangende roadmap voor de komende 3-5 jaar voor realisatie van digitale mogelijkheden (SBR, met onder andere e-factureren en goedkopere digitale machtiging)." De realisatie van (een optimal stelsel van) digitale mogelijkheden: voor Tuacc is dat Happy Land.   Onze visie Happy land begint met een droom: in 2020 wordt BV Nederland optimaal ondersteund door de schoonheid van data. SBR speelt hier een cruciale rol. Happy Land wordt de komende jaren gedefinieerd. De Rijksregisseur SBR luistert naar BV Nederland. Inspireert, verbindt en bewaakt de droom. De bouwers van Happy Land zijn de stakeholders van BV Nederland.  De bouwers zijn tevens de bewoners. Door de stakeholders, voor de stakeholders. De bouw van Happy Land is al gestart. De technische fundamenten zijn neergelegd. Happy Land moet nu worden ingekleurd. Creativiteit in optimale balans met een door BV Nederland gedragen ‘business case' die alle stakeholders voordelen oplevert. De bewoners van Happy Land? Ondernemers, beleggers, analisten, fraudeonderzoekers, journalisten, toezichthouders, beleidsmakers, curatoren, advocaten, notarissen, banken, accountants. Dezelfde dromen, de wil om samen te werken, samen te bouwen. De schoonheid van dataIn Happy Land hebben alle bewoners eenvoudig toegang tot (gestandaardiseerde) relevante financiële data. Per vennootschap, per sector, per keten. Kwaliteit van data boven kwantiteit, relevantie boven ‘mogelijk', niet alleen uitvragen maar ook delen. De schoonheid van data wordt gewaarborgd door standaardisatie, openheid, beschikbaarheid, wederkerigheid, hergebruik, integriteit en kwaliteit. De inrichting van Happy Land wordt aangejaagd, bepaald, gevoed door het ambitieniveau van de ondernemers en andere stakeholders. Het SBR-programma faciliteert dit. De kracht van SBR zit opgesloten in het borgen van de schoonheid van data. De schoonheid van data kan worden bewonderd op het moment dat data een zichtbare rol spelen in het verder ondernemend, transparant, lean en duurzaam maken van BV Nederland. BV Nederland in 2020: OndernemendDe beschikbaarheid van data draagt vandaag de dag al bij aan nieuwe inzichten, directe meerwaarde, betere beslissingen, slimmere processen en scherper toezicht. Maar we staan nog maar aan de vooravond. Big data in combinatie met predictive- en cognitieve analytics gaan de inrichting van Happy Land verder invullen. Real-time monitoring, real-time insights, data-mining, vooruitkijken, voorspellen. Het ondernemende aspect van 2020 moet tot uitdrukking komen in optimale beschikbaarheid van financiële data. Deze data kunnen vervolgens worden verrijkt door koppeling met andere bronnen van open data. Onder aanvoering van de maatschappelijke beweging en vraag naar transparantie zal het aantal open data bronnen de komende jaren spectaculair toenemen. Investeringsbeslissingen, integriteitsonderzoeken, operationele vraagstukken, veiligheidsvraagstukken, toezichtsvraagstukken, fraudeonderzoeken, marketingvraagstukken, marktonderzoeken, innovatievraagstukken. U begrijpt dat we de lijst met vraagstukken niet willen beperken. BV Nederland in 2020: TransparantDelen is het nieuwe hebben. Transparantie is alleen mogelijk onder voorwaarde van wederkerigheid, ofwel de bereidheid om (relevante) data met elkaar te delen. In de roadmap naar 2020 moet dit aspect worden benadrukt. BV Nederland in 2020: LeanHappy Land wordt stap voor stap gebouwd. Eenvoudige financiële data per vennootschap zijn onderdeel van een dataset per sector. Sectordata zijn onderdeel van ketendata. Eenvoudige gestandaardiseerde financiële datasets per vennootschap zoals deze nu al in SBR beschikbaar zijn ten behoeve van financiële en fiscale uitvragen kunnen eenvoudig worden uitgebreid om te voldoen aan andere uitvraagvormen.  There's data. Lets share it. BV Nederlandin 2020: DuurzaamInnovatie, vooruit, bereidheid, interesse, meedoen. Andere woorden voor 'duurzaam'. SBR krijgt een duurzame plek op het moment dat de 'business case' helder is vanuit de beleving van BV Nederland. SBR gaat niet over administratieve lastenverlichting. SBR gaat niet over taxonomie. SBR gaat niet over techniek. SBR gaat over een droom. Een stip aan die horizon waarin data relevant zijn, kwalitatief goed, beschikbaar voor iedereen en BV Nederland vooruit helpen. Kwalitatief goedDe rol van accountants, van ons, is cruciaal in het verwezenlijken van deze droom. Wij moeten de rol van regisseur van 'kwaliteitsbewaking' van data op ons nemen. Niet weglopen. Voor de hand ligt dat wij de juistheid en integriteit bewaken van SBR-verantwoordingen die rechtstreeks in onze scope vallen. Protecting integrity of the data source. Dit moeten we onderdeel maken van onze verantwoording naar het maatschappelijk verkeer. Een tweede relevante rol van accountants is als bewoner van Happy Land een actieve rol spelen in benoemen van de 'ondernemende' vraagstukken. BV Nederland niet alleen efficiënter maken wat betreft hergebruiken van data, maar BV Nederland ook ondernemender maken, duurzamer en innovatiever. Roadmap We hebben hieronder een aantal stappen ter illustratie benoemd waarin wij als Tuacc denken een rol te kunnen spelen: Uitwerken van een aantal aansprekende en inspirerende voorbeelden van de plaats van SBR in 'ondernemende' vraagstukken. Organiseren van inspiratie-events in de vorm van workshops met vertegenwoordigers van BV Nederland om de schoonheid van data te belichten, open data te promoten en SBR te delen. Uitkomst: Wat kan er in 2020?. Kijken naar wat 'nu' kan versus de uitkomsten van inspiratie-events. Wat moet er gebeuren op technisch vlak? Wat moet er gebeuren rondom bewustwording? Hoe kunnen wij, accountants, bijdragen? Delen, benoemen, uitdragen van de verantwoordelijkheid van de accountancysector rondom 'protecting the source' kwaliteit en integriteit van de data. De volledige bijdrage ten behoeve van Rijksregisseur kan hier worden gedownload. We willen graag iedere liefhebber van het mooiste vak vragen mee te denken en te bloggen over hoe we het hierboven genoemde bewaken van de schoonheid van de data kunnen waarborgen. Pieter de Kok, Fou-khan Tsang, Olaf de Vriend, Mark Bisschops, Elly Stroo Cloeck (namens Tuacc Werkgroep SBR) Bron: http://www.accountant.nl/Accountant/Opinie/Meningen/SBR+in+2020+The+Road+To+Happy+Land.aspx

<< Terug    Lees verder >>