“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Accountants opgelet!!!

2/13/2014 9:00:06 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Langzaam maar zeker krijgt de verplichtstelling rondom de SBR deponeringen aan de Kamer van Koophandel steeds meer gestalte. Vooruitlopend op de definitieve wetswijziging wordt gecommuniceerd dat alle jaarrekeningen die betrekking hebben op het boekjaar 2016 vanaf 1 januari 2017 alleen nog maar op basis van SBR kunnen worden gedeponeerd. Maar mag ik even uw aandacht? De verplichtstelling is ook direct van toepassing op de grote (beursgenoteerde) ondernemingen van Nederland. En dit betekent heel veel werk aan de winkel. Wat dacht u van het samenstellen van private extensies, de controle van XBRL instances, het waarmerken van de XBRL instances, het opstellen van de accountantsverklaring in XBRL en de ondertekening daarvan door de accountant. En als laatste de deponering via Digipoort van dit alles. De NBA is momenteel druk bezig om aan een aantal zaken nadere invulling te geven. Maar wat nu veel accountants ook ontgaat, is dat naast de contoleverklaring, ook de samenstel-, beoordelings- en deponeringsverklaring in XBRL moeten, als deze bij de deponering aan de Kamer van Koophandel worden meegestuurd. Hoewel 1 januari 2017 nog 34 ½ maanden van ons is verwijderd zou ik u toch adviseren om op korte termijn al na te denken over de eventuele gevolgen. Voldoet de techniek (software) wel straks? En waar moeten de werkprocessen worden aangepast? Want gelooft u mij maar? Dit gaat u niet op een zondagnamiddag regelen.

<< Terug    Lees verder >>