“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Onderzoek ontwikkeling SBR/XBRL door samenwerkende koepelorganisaties

2/26/2014 3:03:31 PM   Bron: instantreporting.nl

Afgelopen jaren heeft voor SBR/XBRL de nadruk vooral gelegen op Fiscale aangiftes. Ook overige SBR/XBRL processen richting Kamers van Koophandel (jaarrekening), banken (kredietrapportage) en benchmarking zijn opgestart of al functionerend. Naast de intermediarmarkt zijn ook andere domeinen actief met XBRL, bijvoorbeeld de Agrosector en het onderwijs.  Om optimaal te profiteren van SBR/XBRL is het noodzakelijk dat zoveel mogelijk software XBRL functionaliteit biedt, waar mogelijk aan de bron zoals binnen het grootboek. Reden dat de samenwerkende koepelorganisaties voor accountants- en administratiekantoren en fiscale intermediairs, onderzoek doen onder softwareleveranciers hoe XBRL geïntegreerd wordt binnen de software. Met vragen aan de leveranciers als: blijft XBRL beperkt tot de minimale SBR vereisten, heeft u een ontwikkelagenda of heeft u al concreet vervolgstappen gezet in het kader van XBRL? Het onderzoek wordt uitgevoerd door:Gerard Bottemanne (GBNed), gerard@gbned.nl Menno Kooreman (SRA), mkooreman@sra.nlJaap Wassink (Extendum), j.wassink@extendum.nl   De resultaten van het onderzoek worden onder meer gepubliceerd op de gezamenlijke SBR-website van de koepels, www.sbrsoftwarecheck.nl. Bron: Samenwerkende koepelorganisaties

<< Terug    Lees verder >>