“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Vooruitblikende blog ElsevierFiscaal: Accountantspraktijk digitaal voorbereid op de toekomst

2/26/2014 3:03:31 PM   Bron: instantreporting.nl

Vooruitlopend op het onderzoek dat door Onderzoeksbureau GBNED wordt samengesteld en rapport "ICT Accountancy2020" is er op ElsevierFiscaal een blog geplaatst. Het eerste deel van deze blog luidt: De accountantspraktijk in 2020In 2020 werken we in de volle omvang met elektronisch factureren. Geen email met een factuur als PDF-bijlage die handmatig geopend en geboekt moet worden, maar direct vanuit het systeem van de leverancier naar de klant. ‘Scannen en herkennen’ accepteren we nu als tijdelijke oplossing. Maar dan als opmaat naar geavanceerdere elektronische gegevensuitwisseling. In 2020 accordeert de klant de factuur op zijn smartphone en bij voldoende liquiditeit wordt de factuur automatisch betaald op de vervaldatum zonder verdere menselijke handeling. Financiële dashboardDe BTW-aangifte en afdracht volgt feitelijk dezelfde weg. Door een uitgekiend benchmarksysteem dat aansluit op het financiële dashboard  met financiële en operationele kengetallen weet onze klant direct hoe zijn positie in de markt is. En dat allemaal door de administratie in de cloud. In 2020 handmatig een reguliere aangifte IB (Inkomstenbelasting) invullen voor een ondernemer en zijn gezin bestaat niet meer.  Met een druk op de knop wordt akkoord  gegeven en komt de aangifte via de cloud bij de Belastingdienst in het heffingssysteem terecht. De intermediair ontvangt een elektronische kopie-aanslag en het resultaat van deze aanslag is weer gelijk van invloed op het financiële dashboard van de ondernemer. Geen haast bij de BelastingdienstIk zeg bewust reguliere aangifte omdat de Belastingdienst met uitzonderingen geen haast maakt als het gaat om digitalisering en lastenvermindering. Zo is elektronische BTW-aangifte al bijna tien jaar een feit, maar moet oninbare BTW nog op papier teruggevraagd worden anno 2014.Bron: Website ICT Accountancy en Elsevier Fiscaal

<< Terug    Lees verder >>