“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Persbericht: Boek&Seminar ‘De keten uitgedaagd’

3/12/2014 11:06:13 AM   Bron: instantreporting.nl

Handvatten voor een slimme regie op informatie Verantwoording is een hot topic. Overheden, banken, zorginstellingen, woningcorporaties en bedrijven: allen hebben te maken met uitdagende verantwoordingsvraagstukken en bijbehorende valkuilen. Overheden worden daarnaast geconfronteerd met de doelstelling een volledig digitale overheid te realiseren. Op 20 maart presenteert Logius, in samenwerking met de TU Delft het boek ‘De keten uitgedaagd’, een niet eerder verschenen kaderwerk over slimme inrichting van informatie binnen een keten. ‘De keten uitgedaagd’ is het eerste boek dat een totaalinzicht geeft in informatievoorzieningen en ICT-projecten bij de overheid en een oplossing biedt voor de bijkomende valkuilen en problemen. Het boek reikt bestuurders, accountants en softwareleveranciers handvatten aan. Bij de totstandkoming van ‘De keten uitgedaagd’ is Standard Business Reporting ( SBR ) als werkende praktijkcase gebruikt. SBR is een programma dat op basis van een uitvoerig leertraject een methode en bouwblokken heeft ontwikkeld die voor iedere verantwoordingsketen inzetbaar zijn. Het boek is geschreven in opdracht van Steven Luitjens, directeur van Logius. De hoofdauteur Remco van Wijk over ‘De keten uitgedaagd’: “SBR haakt in op de ontwikkeling dat verantwoording enorm in beweging is. Zo worden veel vragen gesteld over maatschappelijke ondernemingen. Hoe kan het dat bepaalde organisaties zoals banken en zorginstellingen failliet gaan? Organisaties komen erachter dat ze minder systematisch registreren dan zij dachten. Dit moet bij bestuurders vragen oproepen over hun mate van control. Daarnaast wordt zichtbaar dat softwaresystemen niet zijn ingericht voor informatie-uitwisseling binnen een keten.”   Op 20 maart presenteren Logius en de TU Delft het boek ‘De keten uitgedaagd’ op het gelijknamige seminar. Tijdens het seminar wordt het boek uitgereikt door Steven Luitjens aan Peter Veld (DG Belastingdienst). In navolging daarvan worden elf colleges georganiseerd die voor iedereen gratis toegankelijk zijn. Voor meer informatie over de collegetour, het seminar of het boek ‘De keten uitgedaagd’ kijkt u op www.sbr-nl.nl/deketenuitgedaagd. Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/persbericht-boek-en-seminar-de-keten-uitgedaagd/

<< Terug    Lees verder >>