“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Kredietrapportages over boekjaar 2013 aanleveren met BT2014

3/12/2014 11:06:13 AM   Bron: instantreporting.nl

24 februari 2014 is het mogelijk om kredietrapportages over boekjaar 2013 aan te leveren met gebruik van de nieuwe bankentaxonomie (BT 2014). De BT 2014 sluit aan bij de laatste versie van de nationale taxonomie ( NT 8.0.a). Ook is het mogelijk om tussentijdse kredietrapportages over kwartaal- en halfjaarperioden op basis van de BT 2014 via SBR aan te leveren. Aanlevering is mogelijk via twee kanalen:a) via het zogeheten “machine-to-machine” kanaal voor intermediairs;b) via SBR Direct voor zowel ondernemers als intermediairs. SBR Direct is een web-portaal dat in 2013 is gelanceerd voor eenmanszaken. In het 2e kwartaal van 2014 zal SBR Direct naar verwachting worden opengesteld voor kleine rechtspersonen en samenwerkingsvormen zoals maatschappen, CV’s en VOF’s.  Ook SBR Direct is vanaf 24 februari 2014 in lijn gebracht met de nieuwe BT 2014. In de BT 2014 is een nieuwe rapportage Eenmanszaak Klein Krediet (EKK) opgenomen: zowel voor jaarcijfers als tussentijdse cijfers. Deze rapportage is van toepassing voor eenmanszaken met een krediet kleiner dan ? 150.000.  In vergelijking met de BT 2013 zijn er geen grote wijzigingen aangebracht. Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/kredietrapportages-over-boekjaar-2013-aan-te-leveren-met-bt-2014/

<< Terug    Lees verder >>