“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

SBR assurance pilot NBA van start

3/17/2014 11:07:54 AM   Bron: instantreporting.nl

Deze maand is de SBR assurance pilot bij de NBA van start gegaan. Doel van de pilot is nagaan of de door de SBR-Assurance-werkgroep (in samenwerking met Logius e.a.) ontwikkelde technische oplossingen voor het meezenden van een SBR-verklaring bij een XBRL-jaarrekening werken. De oplossing is zodanig opgezet dat de geteste werkwijze ook geschikt is om SBR-samenstel- of beoordelingsverklaringen bij uitvragende partijen aan te leveren. De pilots lopen tot augustus en daarna zal een evaluatie plaatsvinden. De kern is dat een naar XBRL omgezette jaarrekening wordt gevalideerd en vervolgens met een gekoppelde SBR-verklaring in een “container” via Digipoort bij de Kamer van Koophandel wordt ingediend. Eén gedeelte van het testtraject wordt begeleid door de NBA. Dit is het traject vanaf de XBRL-jaarrekening tot het aanbieden bij Digipoort. Tegelijkertijd coördineert Logius een testtraject met onder meer softwareleveranciers en de Kamer van Koophandel waarbij de “container” bij Digipoort binnenkomt en naar de KvK wordt doorgezet. Aan deze pilot nemen de volgende kantoren deel: Alfa BDO Coney Deloitte Ernst & Young Grant Thornton KPMG PwC  Witlox van den Boomen.  Na de zomer zullen de ervaringen van deze kantoren worden gedeeld in een bijeenkomst voor geïnteresseerde leden. Heeft u vragen over deze pilot? Mail g.vanijzendoorn@nba.nl.  Bron: http://www.nba.nl/Actueel/Nieuws/Nieuwsarchief/SBR-assurance-pilot-van-start/

<< Terug    Lees verder >>