“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Belgische en Nederlands adoptiecijfers 2013 van e-factureren

3/24/2014 11:04:42 AM   Bron: instantreporting.nl

In België heeft e-factureren een enorme vlucht genomen. Dat blijkt uit een analyse van het Ministerie van Administratieve Vereenvoudiging van de cijfers over de verlaging van de administratieve lasten dankzij het gebruik van e-facturen. Voor ongeveer een miljard facturen in 2013 in België: wordt 33,44% elektronisch naar ondernemingen verstuurd tegen 22,52% eind 2012 en 15,61% in 2011. Dat staat voor een toename van 114,22% sinds eind 2011. wordt 31,88% elektronisch naar de burgers verstuurd en door hen ontvangen, tegen 18,5 % eind 2012 en 12,63 % in 2011. Dat betekent een toename van 152.41 % sinds eind 2011.Dankzij deze adoptie bedraagt de administratie lastenbesparing voor ? 620 miljoen eind 2013, ? 344 miljoen eind 2012 en ? 172,2 miljoen eind 2011. Al met al indrukwekkende getallen. Belgische boekhouders zijn algemeen overtuigd van de komst van de e-factuur: 92% zijn van mening dat het gebruik ervan in de komende jaren heel sterk zal groeien. Er dient daarbij nog vermeld te worden dat 53,4% van de boekhouders e-facturen (lees PDF ?facturen) al voor (een deel van) hun facturatie gebruiken.  Lees het complete artikel op Platform ELFA... Categorie(n) Branche > Financials, Branche > Accountantskantoren, Soort > (Elektronisch) factureren Bronvermelding Nieuwsbrief Platform E-factureren Bron: http://www.softwarepakket.nl/cmm/berichten/berichten_raadplegen_detail.php?id=4824&bronw=2

<< Terug    Lees verder >>