“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

SBR koppeling in Auditfile Financieel m.b.v. RGS

4/22/2014 11:01:16 AM   Bron: instantreporting.nl

Dit artikel beschrijft de relatie tussen Auditfile Financieel, het Referentie grootboekschema (RGS) en SBR. Door de komst van RGS en de Auditfile 3.2 wordt het in de toekomst eenvoudiger een relatie te leggen tussen een willekeurig grootboek en SBR. In Nederland is nu (gelanceerd op 27 mei 2014) een standaard referentieschema (RGS) waarmee alle verschillende financiële rapportage-elementen van rubrieksniveau tot transactieniveau zijn geclassificeerd. Dit schema is niet primair bedoeld als standaard grootboekrekeningschema, maar meer bedoeld als ondersteuning voor het taggen van de transactiegegevens in de financiële administratie. RGS is feitelijk een standaard voor de aansluiting van de financiële administratie met SBR. Het schema is tot stand gekomen met deskundige vertegenwoordigers vanuit de verschillende belangenorganisaties (uitvragende partijen, rapportagesoftwareleveranciers, accountants en administrateurs etc.). Lees het complete artikel "SBR koppeling in Auditfile Financieel".   Categorie(n) Branche > Accountantskantoren, Soort > Financiële administraties, Branche > Accountantskantoren > Software advies, RGS (ReferentieGrootboekSchema), XML Auditfiles, Assuring > Data analyse, Standaardisatie, (open)standaarden Bronvermelding Harold Kinds, voorzitter XML Platform Internet URL http://www.auditfiles.nl Bron: http://www.softwarepakket.nl/cmm/berichten/berichten_raadplegen_detail.php?id=4858&bronw=2

<< Terug    Lees verder >>