“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Kwetsbaarheid van OpenSSL

4/22/2014 11:01:16 AM   Bron: instantreporting.nl

In de ochtend van 8 april 2014 is Logius door het NCSC geïnformeerd over een ernstige kwetsbaarheid in OpenSSL, de veelgebruikte open source software dat het beveiligde verkeer van servers afhandelt. Logius heeft direct actie ondernomen door te inventariseren waar binnen de productportfolio gebruik wordt gemaakt van deze software. Logius heeft waar nodig maatregelen getroffen en staat waar nodig in nauw contact met partnerorganisaties in de ketens waarin Logius actief is. Logius is onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie en is beheerder van Digipoort dat wordt gebruikt voor de berichtenuitwisseling van de SBR -stromen. Bij Digipoort betreffende deSBR -stromen is geen kwetsbaarheid geconstateerd. Voor meer informatie over Logius zie www.logius.nl Bron: http://www.sbr-nl.nl/actueel/nieuwsberichten/item/titel/kwetsbaarheid-openssl-1/

<< Terug    Lees verder >>