“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

SBR-Kredietrapportage 2013 beschikbaar

4/22/2014 11:01:16 AM   Bron: instantreporting.nl

Continu werken wij aan vernieuwingen en verbeteringen van onze SBR oplossingen. Om SBR voor u leuker en makkelijk te maken, hebben wij verregaande validatiechecks ingebouwd en is vanaf heden een nieuwe versie van de PM-SBR Kredietrapportage beschikbaar, gebaseerd op Bankentaxonomie 2014 (BT2014).   PM-SBR Kredietrapportage 2013 Met betrekking tot de zogenaamde kredietrevisies van uw cliënten is het dus mogelijk een zogenaamde bancaire jaarrekening op te stellen en te verzenden voor wat betreft het verslagjaar 2013.Het is niet alleen een nieuw jaar dat toegevoegd is aan de module, er zijn ook verbeteringen en vernieuwingen doorgevoerd teneinde de efficiency bij het opstellen van de SBR-Kredietrapportage (2013) voor de gebruiker te verhogen.Met name zijn er verbeteringen doorgevoerd op het gebied van de validatie binnen de module. Indien er eerder een SBR-Kredietrapportage opgesteld is voor een cliënt kunnen de Bancaire toelichtingen opgenomen worden in de nieuwe rapportage! Gemak met informatiemelding: De module SBR-Kredietrapportage bevat een validatiecontrole die u gidst naar de gewenste hoogstaande inhoudelijke kwaliteit, hiermee voldoet uw rapportage aan de wensen/eisen die de uitvragende partijen stellen. Gids voor opstellen kwalitatief gewenste rapportage middels interne controles : Wanneer de SBR-Kredietrapportage nog niet voldoet aan de kwalitatieve wensen/eisen en derhalve nog niet verzonden kan worden wordt u voorzien van een melding met de aanwijzing wat er aangepast of aangevuld dient te worden. Gewenste aanpassing wordt aangereikt met informatiemelding: Op het moment dat de rapportage voldoet aan de wensen/eisen volgt vrijgave tot verzending van de SBR-Kredietrapportage. Verzendklaar door vrijgave met informatiemelding: In de nieuwe versie van de PM-SBR Kredietrapportage zijn sommige symbolen aangepast! Nieuw symbool voor gegroepeerde toelichting op de Balans:   Weergave/Uitleg gebruikte symbolen:    Symbool (of icoon) voor het toevoegen van een Bancaire toelichting     Symbool (of icoon) voor het toevoegen van een nadere specificatie    Symbool (of icoon) voor het toevoegen van een toelichting    Symbool (of icoon) voor het openen (en aanpassen) van de grondslag  Symbool (of icoon) voor verversen van de toelichtingen in een blad  Symbool (of icoon) voor schakelen van activa naar passiva in balans  Symbool (of icoon) voor schakelen van passiva naar activa in balans  Symbool (of icoon) voor benaming activiteit in toelichting wenv  Symbool (of icoon) voor keuzebepaling landcode in Algemene gegevens  Symbool (of icoon) voor opzoeken gewenste datum Tip: 0 (nul) is ook een waarde in de SBR-Kredietrapportage! PM-SBR! Wij maken het leuker én makkelijker! Bron: http://www.promanagement.nl/infotheek/nieuws/508-sbr-kredietrapportage-2013-is-beschikbaar

<< Terug    Lees verder >>