“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

SBR assurance pilot van start: CreAim biedt ondersteuning

4/22/2014 11:01:16 AM   Bron: instantreporting.nl

Deze maand is de SBR assurance pilot van start gegaan. Doel van de pilot is nagaan of de door de ontwikkelde technische oplossingen voor het meezenden van een SBR-verklaring bij een XBRL-jaarrekening werken. De oplossing is zodanig opgezet dat de geteste werkwijze ook geschikt is om SBR-samenstel- of beoordelingsverklaringen bij uitvragende partijen aan te leveren. De pilots lopen tot augustus waarna evaluatie zal plaatsvinden. Op verzoek van het NBA levert CreAim haar viewer (renderapplicatie) aan de deelnemende kantoren. Daarnaast levert CreAim PKIoverheid beroepsgebonden certificaten nodig voor de elektronische handtekeningen, de eHerkenning Ondertekendienst voor het ondertekenen van de jaarrekeningen en haar portaal voor de uitwisseling met de klant én met Digipoort.De kern is dat een naar XBRL omgezette jaarrekening wordt gevalideerd, gepresenteerd, ondertekend en vervolgens met een gekoppelde SBR-verklaring in een “container” via Digipoort bij de Kamer van Koophandel wordt ingediend. Eén gedeelte van het testtraject wordt begeleid door de NBA. Dit is het traject vanaf de XBRL-jaarrekening tot het aanbieden bij Digipoort. Tegelijkertijd coördineert Logius een testtraject met onder meer softwareleveranciers en de Kamer van Koophandel waarbij de “container” bij Digipoort binnenkomt en naar de KvK wordt doorgezet. Naast CreAim nemen de volgende kantoren aan de pilot deel: Alfa BDO Coney Deloitte Ernst & Young Grant Thornton KPMG PwC Witlox van den Boomen Na de zomer zullen de ervaringen van deze kantoren worden gedeeld. Heeft u vragen over deze pilot? Mail info@creaim.nl. Bron: CreAim en NBA Link: http://www.creaim.nl/sbr_assurance_pilot_van_start_creaim_biedt_onderst/news/1/329

<< Terug    Lees verder >>