“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Nieuwe release van SBR DIRECT, een belangrijke stap in de digitaliseringsketen

4/28/2014 1:01:01 PM   Bron: instantreporting.nl

De lancering van een nieuwe release van SBR Direct (Standaard Bedrijfsrapportages) is een belangrijke stap voorwaarts in de volledige digitale gegevensuitwisseling tussen banken, intermediairs en ondernemers. Door deze keten geheel te digitaliseren, is er op termijn sprake van een grotere efficiency, verbeterde informatiekwaliteit en ontstaat een digitaal archief dat veel voordelen biedt voor alle partijen. Door de nieuwe SBR Direct-release kunnen nu vrijwel alle MKB-ondernemers, financiële gegevens online bij hun bank aanleveren. Met het bankenportaal SBR Direct dat vorig jaar door het Financiële Rapportages Coöperatief (FRC) is gelanceerd voor eenmanszaken en ZZP’ers ? kunnen nu ook B.V.’s, N.V.‘s en samenwerkingsvormen van natuurlijke personen (zoals maatschappen, VOF’s CV’s) eenvoudig en snel digitaal kredietrapportages aanleveren bij hun banken. SBR Direct is vanaf nu dus voor vrijwel alle kredietrelaties in het MKB beschikbaar. De intermediair kan ondernemers ondersteunen bij het aanleveren van cijfers via SBR. In de nieuwe versie van SBR Direct is deze samenwerking tussen ondernemer en intermediair vereenvoudigd. Zo kan de ondernemer er voor kiezen alle gegevens zelf aan te leveren, maar is het ook mogelijk dit proces in gang te zetten, waarna de intermediair de rapportage opstelt, een eventuele verklaring toevoegt en de ondernemer deze fiatteert en verzendt. Hierdoor kunnen zij in SBR Direct nog beter en efficiënter aan een kredietrapportage werken. Nieuwe standaard voor gegevensuitwisseling SBR waarborgt een veilige uitwisseling van volledige, betrouwbare en actuele gegevens, zodat de verwerking van data sneller verloopt en een betere risico-inschatting mogelijk is voor het beoordelen van kredietaanvragen en kredietrevisies. Het gebruik van SBR leidt voor ondernemers op termijn tot een substantiële administratieve lastenverlichting, doordat zij in één keer alle gevraagde informatie kunnen aanleveren. “SBR is een belangrijke standaard voor het digitaliseren van de keten. Met deze nieuwe release van SBR Direct anticiperen we op de ontwikkeling dat SBR de norm wordt om op basis van één uniforme systematiek gegevens aan te leveren bij partijen als banken, de Belastingdienst, het CBS en de Kamer van Koophandel. Door de toevoeging van extra functionaliteiten worden processen verder gestroomlijnd en vereenvoudigd. Uiteindelijk gaat het er om dat we het ondernemers zo eenvoudig mogelijk maken om gegevens digitaal aan te leveren, zonder dat zij hiervoor kosten hoeven te maken”, vertelt Berend Dinkla, Voorzitter van het Bestuur van het Financiële Rapportages Coöperatief. Bron: https://www.sbrbanken.nl/?p=1817

<< Terug    Lees verder >>