“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

NEN publiceert eenzijdige normen voor de toepassing van XBRL

4/28/2014 1:01:01 PM   Bron: instantreporting.nl

Door de NEN, beheerder van de normen, zijn een zevental “Cen Workshop Agreements” over XBRL gepubliceerd. De CWA’s zijn op basis van een consensus door meer dan 50 XBRL specialisten samengesteld. Elke CWA gaat in op een apart onderwerp dat XBRL gerelateerd is. Opvallend aan de onderwerpen is dat er blijkbaar een EXTA (Europese XBRL Taxonomie Architectuur) aanwezig is, dat gebaseerd is op de Data Point Methodology. De EXTA wordt vooralsnog alleen gehanteerd door de Europese toezichthouders, maar het is ook de bedoeling dat de nationale toezichthouders gebruik gaan maken van deze architectuur. Het bovenstaande verbaast mij volledig. Ik ben absoluut geen tegenstander van DPM, maar ik ben wel een voorstander van het inslaan van spijkers in de muur met een hamer. Wat ik hier mee wil zeggen, is dat als de gereedschapskist alleen met DPM zou zijn gevuld, niet altijd gemakkelijk het doel wordt bereikt. Een zaag, boor en een schroevendraaier behoren eveneens tot broodnodige gereedschappen. Kortom een uitermate eenzijdig verhaal. Of speelde hier, bij een meerderheid van de 50 XBRL specialisten, de commerciële belangen mee? Ik hoop dat de nationale toezichthouders zich niet al te veel laten leiden door de CWA’s, maar zich vooral laten leiden door het beste gereedschap. De CWA’s (die overigens veel te duur zijn) zijn hier te vinden. Bron: http://www.dexbrlsite.nl/

<< Terug    Lees verder >>