“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Nederlandse Taxonomie uitgebreid met aanvullende sectorale rapportages

5/7/2014 9:00:06 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Door het SBR Programma is de Nederlandse Taxonomie, vooralsnog door middel van een alfa versie, aangevuld met rapportages voor organisaties zonder winststreven, commerciƫle stichtingen en verenigingen, coƶperaties en toegelaten instellingen volkshuisvesting. In de loop van het jaar zullen nog twee alfa versies worden gepubliceerd waarin de rapportages zijn opgenomen van andere organisatievormen. Vanaf de NT9 (versie 2015) zullen de sectorale rapportages standaard onderdeel uitmaken van de Nederlandse Taxonomie, zoals deze telkens op 1 december wordt gepubliceerd. Meer informatie over de uitbreiding van de Nederlandse Taxonomie is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>