“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

ISEEMORE als Benchmarktool gelanceerd tijdens seminar: Benchmarking met SBR voor het MKB, op de Hogeschool van Amsterdam

6/2/2014 3:14:30 PM   Bron: instantreporting.nl

ISEEMORE is als Benchmarktool op 15 mei j.l. gelanceerd tijdens het seminar ‘Benchmarking met SBR voor het MKB’ op de Hogeschool van Amsterdam, Economie en Management / HES. Het is de eerste keer dat in ISEEMORE de cijfers in SBR/XBRL kunnen worden ingelezen vanuit SBR-publicatiestukken die aan de KvK zijn ingezonden. Op basis van de SBI-codes, worden direct de trends van een branche tegenover de cijfers van de individuele onderneming gepresenteerd. Met ISEEMORE worden periodiek (per week/maand) de KPI’s van een onderneming in een overzichtelijk dashboard via een app gepresenteerd. Het management is daardoor in staat de ontwikkelingen op de voet te volgen en bij te sturen. De knelpunten betreffen niet uitsluitend financiële, maar ook operationele en commerciële gegevens, zoals bijvoorbeeld de opbrengsten en kosten per uur, per m2 bedrijfsoppervlakte, per klant of per machine. Zo worden de daadwerkelijke gegevens uitgedrukt ten opzichte van de begrote periode en de voorgaande periode. ISEEMORE wordt gebruikt door zowel branche- en franchiseorganisaties, als accountants- en administratiekantoren. 27 mei 2014ISEEMORE is aanwezig tijdens de ICT Accountancy Praktijkdag Cloud computing op 27 mei a.s.U kunt dan zelf zien hoe SBR u kan ondersteunen bij Benchmarking. En de andere functies van ISEEMORE.Meer informatie en aanmelden praktijkdag Cloud computing...   Categorie(n) Soort > Managementinformatie, Branche > Accountantskantoren, SBR / XBRL , SAAS, Cloud Computing, Branche > Accountantskantoren > Softwareadvies Bronvermelding ISEEMORE Internet URL http://www.iseemore.nl Bron: http://www.softwarepakket.nl/cmm/berichten/berichten_raadplegen_detail.php?id=4897&bronw=2

<< Terug    Lees verder >>