“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

BREAKING NEWS: NTA krijgt aansluiting bij table linkbase

6/10/2014 9:00:07 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Om een XBRL instance op een normatieve wijze te kunnen renderen is het noodzakelijk dat de definities daarvoor in de taxonomie worden vastgelegd. De manier om dit te doen staat in de table linkbase specificatie. Publiek geheim is dat de Nederlandse Taxonomie Architectuur (NTA) niet compatible is met de table linkbase specificatie. Oorzaak hiervoor is dat tuples niet worden ondersteund en deze worden nu eenmaal gebruikt in alle Nederlandse XBRL jaarrekeningen. Tijdens de rendering werkgroep overleg in Orlando zijn twee gelijke use cases gepresenteerd. Een Japanse en een Nederlandse. De algemene consensus is dat het vrij simpel moet zijn om niet geneste tuples aan de table linkbase specificatie toe te voegen. Dit met behulp van een zogenaamde “location aspect”. Inmiddels heb ik de twee voornaamste leden van de werkgroep (Herm Fischer en John Siddle) gesproken en zij bevestigen dat zij gaan werken aan een aanpassing van de specificatie. 

<< Terug    Lees verder >>