“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

SBR op dag 2 in Orlando (het vervolg)

6/11/2014 1:00:07 AM   Bron: dexbrlsite.nl

Terwijl men in Nederland zich langzaam opmaakt voor de nacht zijn in Orlando door Marc van Hilvoorde (Forum Standaardisatie) en Willem Geitenbeek (PwC) twee presentaties over XBRL gegeven. Marc legde met een aantal mooie sheets de basis principes van SBR uit. Bijzonder gecharmeerd was ik wel van zijn IKEA sheet, waaruit toch maar weer blijkt dat de kracht van het verhaal vaak in de simpelheid zit. Helaas kan ik de sheet (nu) niet tonen, omdat de firewall van het conferentie centrum geen ftp connectie toestaat. De tweede presentatie, dat door Willem werd gegeven, ging over de impact dat SBR heeft op het beleid dat wordt gevoerd. Willem onderkent vier stappen in de life cycle van beleid: creatie, implementatie, evaluatie en toetsing. Zijn verhaal is verder dat met SBR/XBRL in een centrale plaats, de uitvoering van de vier stappen verbeterd zou kunnen worden. Parallel aan de twee Nederlandse presentaties was er een workshop over “Regulator Guidance”. Frans Hietbrink (Belastingdienst) benadrukte in de workshop dat het beheer van de taxonomie professionele aandacht verdient. En dat Excel absoluut geen tool is dat aan de benodigde professionele kwalificaties voldoet. Iets waar ik mij volledig bij aansluit.

<< Terug    Lees verder >>