“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

PERSBERICHT: UNIT4 sluit overeenkomst met de Hogeschool van Amsterdam

6/18/2014 11:16:15 AM   Bron: instantreporting.nl

~ Arvum Accountants, digitale leeromgeving van de opleiding Accountancy, uitgerust met UNIT4-software~ UNIT4 heeft een overeenkomst gesloten met Instant Reporting, het expertisecentrum voor Standard Business Reporting (SBR) van de Hogeschool van Amsterdam, voor het gebruik van UNIT4-software bij Arvum Accountants. Studenten van de opleiding Accountancy (AC) doen via dit virtuele kantoor ervaring op met allerlei software ter voorbereiding op de accountancypraktijk. UNIT4 stelt de rapportagesoftware UNIT4 Audition, de SBR-software UNIT4 SBR Manager en UNIT4 DigiPoort ter beschikking. Het werk van de accountant verloopt steeds meer digitaal. Uitwisseling van financiële gegevens naar uitvragende partijen gaat meer en meer via SBR. De opleiding AC heeft sinds dit jaar SBR verplicht gesteld in het curriculum voor studenten Accountancy om hen zo vertrouwd te maken met de nieuwe manier van gegevensuitwisseling. De software van UNIT4 is hierbij ondersteunend. De digitale leer- en werkomgeving van Arvum Accountants is in staat om alle financiële gegevens voor de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, het CBS en de banken in SBR aan te leveren. Ook de communicatie met de klanten is volledig gedigitaliseerd met behulp van een portaal. In september 2014 gaan de colleges van start en zullen studenten Accountancy gebruik maken van de software van UNIT4. Het is de verwachting dat UNIT4 later nog meer accountancysoftware ter beschikking stelt aan Arvum Accountants. Ingrid Timmer, softwaremanager UNIT4 Accountancy: “De digitalisering van het administratieve werk van de accountant gaat steeds sneller. Wij zijn blij dat ook de accountancy-opleidingen hier aandacht aan besteden. We zijn vereerd dat Instant Reporting via het virtuele kantoor Arvum Accountants onze software wil inzetten bij de opleiding Accountancy.” Maarten Noom, programmamanager Instant Reporting van de Hogeschool van Amsterdam: “Arvum Accountants heeft de ambitie om uit te groeien tot hèt virtuele kantoor op het gebied van SBR. We zijn blij dat ook UNIT4 software ter beschikking stelt zodat we nog beter in staat zijn om deze ambitie te kunnen realiseren.”

<< Terug    Lees verder >>