“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Publicatie onderzoeksrapport 'Benchmarken met SBR'

6/18/2014 3:04:21 PM   Bron: instantreporting.nl

Het Centre for Applied Research on Economics & Management (CAREM) en het expertisecentrum Instant Reporting van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om met Standard Business Reporting (SBR) te benchmarken. Tijdens het seminar op 15 mei werden de eerste onderzoeksresultaten gepresenteerd. Alle onderzoeksresultaten zijn gebundeld en gepubliceerd in het onderzoeksrapport 'Benchmarken met SBR' dat op woensdag 18 juni 2014 is verschenen.  Sinds 1 januari 2013 kunnen bedrijven ? of hun financiële intermediair ? voor het indienen van belastingaangiften, jaarrekeningen en financiële rapportages gebruik maken van een nieuwe elektronische standaard: Standard Business Reporting (SBR). Voortaan kunnen bedrijven rechtstreeks via hun administratiesoftware gegevens uitwisselen met overheidsinstanties, banken en intermediairs. De Rijksoverheid beoogt met SBR de administratieve lastendruk voor het Nederlandse bedrijfsleven te verlichten. Naast lagere kosten voor de verplichte gegevensuitwisseling met SBR biedt deze innovatie ook mogelijkheden voor branchespecifieke benchmarking via SBR-berichten. De vraag is in welke mate de gegevens uit SBR-berichten voldoen aan de behoefte aan benchmarking bij brancheorganisaties. Het expertisecentrum Instant Reporting en het lectoraat Online Ondernemen van de Hogeschool van Amsterdam hebben dit onderzocht in samenwerking met brancheorganisaties. De Hogeschool van Amsterdam wil hiermee nadrukkelijk de discussie bevorderen tussen brancheorganisaties, banken, intermediairs en softwareleveranciers over de mogelijkheden voor branchespecifieke benchmarking via SBR-berichten. Meer informatie: www.carem.hva.nl

<< Terug    Lees verder >>