“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Interesse in Nederlandse SBR-aanpak op internationale XBRL conferentie

6/23/2014 1:01:06 PM   Bron: instantreporting.nl

Van 9 tot 12 juni vond de 27ste internationale XBRL conferentie plaats in Orlando, FL. Aan dit jaarlijkse congres namen 48 landen deel. SBR Nederland heeft deze kans aangegrepen om voor belangstellenden uit de hele wereldSBR te promoten als standaardoplossing voor de uitwisseling van verantwoordingsinformatie in publiek-private informatieketens. De Nederlandse SBR -aanpak is toegelicht door middel van presentaties en handvatten die zijn aangereikt voor landen die in een opstartfase zitten. De presentaties hebben geleid tot een groot aantal gesprekken, waarin de bestaande contacten zijn verstevigd en nieuwe contacten zijn gelegd. U.S. Treasury was geïnteresseerd in de ervaringen van de implementatie vanSBR binnen Nederland. Daarnaast wordt de SBR -aanpak overwogen in landen zoals China, Canada, Finland, Luxemburg en Oman. Verder is gewaarborgd dat de doorontwikkeling van de XBRL specificaties (Table linkbase) blijft aansluiten bij de Nederlandse situatie. Hiermee kan Nederland ook in de toekomst aansluiten bij de internationale standaarden. Tijdens de conferentie is ook het boek ‘De keten uitgedaagd’ overhandigd aan John Turner, CEO van XBRL International. Het boek is tijdens een plenaire sessie door de sprekers onder de aandacht gebracht bij het grote publiek. Tijdens deze sessie werd ook bekend gemaakt dat medio september de Engelse versie van ‘De keten uitgedaagd’ uitgegeven wordt, met als titel 'Challenging The Chain'. Nederlandse presentaties Cees de Boer, CFO van Deloitte, trapte de SBR -presentaties af met een plenaire speech over de impact van SBR op ondernemingen, de accountancy en de overheid. Hij wees daarbij op belangrijke onderdelen als de multi-domein aanpak, hergebruik en de standaardisatie van processen en techniek. Cees wees de aanwezigen erop dat het vaak balanceren is tussen de diverse belangen die er bij de private en publieke partijen zijn. Cees de Boer, Deloitte In de sessie over nieuwe XBRL initiatieven gaf Paul Snijders (Semansys Technologies) een presentatie. Tijdens deze presentatie is besproken waarom XBRL gunstig is voor werknemers, wat de standaard XBRL brengt en hoe XBRL hierin past. Dit omdat in Nederland werkgevers verantwoordelijk zijn voor de juiste registratie van werknemers bij instituten zoals Pensioen Fonds, Verzekeringsmaatschappijen en diverse overheidsinstellingen Marc van Hilvoorde (Logius, Centrum voor Standaarden) legde in een presentatie de basisprincipes uit van SBR . Hij ging daarbij met name in op het belang van standaardisatie. Vervolgens gaf Willem Geijtenbeek (PwC) de tweede presentatie over de impact die SBR heeft op het beleid dat wordt gevoerd. Willem onderkende vier stappen in de life-cycle van beleid: creatie, implementatie, evaluatie en toetsing. Hij onderstreepte daarnaast dat met het centraal stellen van SBR / XBRL de uitvoering van de vier stappen verbeterd zou kunnen worden. Parallel aan de twee Nederlandse presentaties was er een workshop over “Regulator Guidance”. Frans Hietbrink (Belastingdienst) benadrukte in de workshop dat het beheer van de taxonomie professionele aandacht verdient. Ook stelde Frans dat Excel geen tool is dat aan de benodigde professionele kwalificaties voldoet. In de ochtend van dag drie werden twee presentaties door Jacques Urlus (Ordina) gegeven: de eerste ging over de wijze waarop softwareontwikkelaars in Nederland worden ondersteund met de implementatie van SBR / XBRL en de tweede presentatie over de beveiliging van de elektronische communicatie met Digipoort. Huub Lucassen (EY) en Paul Hulst (Deloitte) informeerden het aanwezige publiek over de Nederlandse SBR Assurance oplossing. Met name uit Azië was er zeer veel aandacht voor dit onderwerp. Frans Hietbrink sloot af met een presentatie over hoe het SBR concept werkend is te krijgen. Onderwerpen waren onder andere de typische Nederlandse situatie en met name de opzet van de SBR governance. Hietbrink: “Als meer landen onze aanpak kennen en volgen, vergroot dat de kans dat meer softwareleveranciers de SBR -standaarden en processen ondersteunen, zowel die van ondernemers, intermediairs als uitvragende partijen. Door onze ervaringen in de meer technische werkgroepen uit te dragen, zorgen we ervoor dat de XBRL -standaard zich ontwikkelt in een richting die bij onze situatie aan blijft sluiten.” Presentaties Bekijk de presentaties van de Nederlandse delegatie: Cees de Boer (Deloitte): Keynote speech: Impact of Standard Business Reporting on Business, Government & Accounting Paul Snijders (Semansys Technologies): XBRL and Employee benefits Marc van Hilvoorde (Logius: Centrum voor Standaarden) Standard Business Reporting in The Netherlands  Willem Geijtenbeek (PWC): The impact of SBR on policy Jacques Urlus (Ordina): Supporting software vendors: the Dutch SBR approach Huub Lucassen (EY) en Paul Hulst (Deloitte): SBR assurance  Jacques Urlus (Ordina): Security: the Dutch SBR approach Frans Hietbrink (Belastingdienst): How to run an SBR Program   Bron: Website SBR Programma

<< Terug    Lees verder >>