“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Rapport benchmarken met SBR beschikbaar

6/25/2014 7:00:07 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Op 15 mei werden tijdens het seminar van Instant Reporting de eerste resultaten gedeeld van het onderzoek naar de benchmarking mogelijkheden voor het MKB met behulp van SBR. Inmiddels is het volledige onderzoeksrapport, geschreven door Eric Melse en Jesse Weltevreden, beschikbaar. Hoewel ik nog niet verder ben gekomen dan het voorwoord en de management samenvatting kan ik het onderzoeksrapport nu al aan iedereen aanbevelen. Zoals Hans Verkruijsse het zo mooi in zijn voorwoord formuleerde wordt met deze toepassingsvorm van SBR een eerste stap gezet in het slechten van de grens tussen financial Accounting en Management Accounting. Het rapport toont aan dat branchespeci?eke benchmarking met behulp van SBR een viertal belangrijke voordelen oplevert. De administratieve lasten van het verzamelen van de gegevens worden minder, de frequentie kan toenemen, de betrouwbaarheid wordt groter aangezien meerdere bedrijven kunnen aanleveren en als laatste de mogelijkheid om het eigen bedrijf te vergelijken met de branchecijfers. Het onderzoeksrapport is hier te downloaden.

<< Terug    Lees verder >>