“XBRL - The eXtensible Business Reporting Language ”

Voorstel wetswijziging verplichting deponeringen KvK via SBR gepubliceerd

7/24/2014 9:00:06 PM   Bron: dexbrlsite.nl

Als onderdeel van een internetconsultatie zijn de voorstel wetswijzigingen, om de deponeringen bij het handelsregister uitsluitend elektronisch te laten verlopen, gepubliceerd. Het betreffen wijzigingen in de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen. Het boekjaar vanaf wanneer de wetswijzigingen van toepassing zijn wordt uiteindelijk bepaald bij koninklijk besluit. De Kamer van Koophandel geeft overigens aan dat dit vanaf boekjaar 2016 al het geval zal zijn. Dit valt te lezen in een recente on-line publicatie van de KvK. Praktisch gezien betekent het dat jaarrekeningen startend met een boekjaar op 1 januari 2016 in het XBRL-formaat moeten worden opgesteld en via Digipoort moeten worden gedeponeerd. Uit de wetswijziging is overigens op te maken dat deponeren in het Duits en Frans gehandhaafd blijft. Hieruit trek ik de conclusie dat de Nederlandse Taxonomie eerdaags ook Duitse en Franse labels zal bevatten. De internetconsultatie is hier te vinden.

<< Terug    Lees verder >>